Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Ekonomiprogrammet

16 november 2016

Ange bildtext

Ekonomiprogrammet passar dig som vill studera vidare inom områden som ekonomi, juridik och samhällsvetenskap. Du lär dig grunderna i företagsekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du studerar hur samhällets resurser ska användas på bästa sätt, hur ett företag är organiserat och om lag och rätt.

Information

Högskoleförberedande
Skola: Hedbergska

Inriktningar

Ekonomi
Juridik
Framtida yrken/studieområden

Ex.vis.Jurist, civilekonom, advokat, polis,mäklare eller direkt till jobb

Behörighet

För att vara behörig till Ekonomiprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Samhällskunskap, historia, religion och geografi måste vara bland de godkända ämnena.

Ekonomiprogrammet är en verklighetsanpassad utbildning.

Ekonomiprogrammet samarbetar med näringslivet och Mittuniversitetet för att kunna ge en så verklighetsanpassad utbildning som möjligt. Du får bland annat göra studiebesök på olika företag och domstolar som en del av utbildningen.

Vi tycker att relationer och kontakter är viktiga under skoltiden. Därför kommer du under dina tre år hos oss att delta i olika aktiviteter som bidrar till att skapa en bra sammanhållning i din klass och mellan programmets klasser.

Inriktning Ekonomi

Tycker du att företagande låter lockande ska du välja inriktningen Ekonomi. Här lär du dig om entreprenörskap och företagande. Du läser företagsekonomi som ger dig kunskaper i bland annat kalkylering, redovisning och marknadsföring. Du får arbeta med uppgifter som ligger nära det verkliga arbetslivet och arbetet sker ofta i projektform.

Inriktning Juridik

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper om det svenska rättssystemet passar inriktning Juridik bra. Inriktningen juridik ska ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Ung företagsamhet (UF) 

Du har möjlighet att under år 3 i utbildningssyfte starta och driva ett eget företag. Hedbergska skolan, Sundsvalls gymnasium ligger sedan många år långt fram när det gäller ung företagsamhet. Att driva UF- företag är en unik möjlighet att träna förmågor som samarbete, problemlösning och beslutsfattande.  Du knyter under resans gång även många kontakter inom bl a det lokala näringslivet.

16 november 2016
Gunilla Ejdenius-Edlund

Rektor Hedbergska

Ekonomiprogrammet
Handels och administrations
programmet
Hotell och turism-
programmet

060-19 24 42

Mats Nilsson

SYV Hedbergska

Estetiska programmet
Ekonomiprogrammet

060-19 28 34

Birgitta Engström

Programutvecklare
Hedbergska

Ekonomiprogrammet

060-19 24 21