Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Gymnasiesärskolan Hedbergska

20 april 2016

Ange bildtext

Gymnasiesärskolan på Sundsvalls gymnasium är fyraårig och frivillig. Programmen består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng. Den vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. På Sundsvalls gymnasium finns tre av de yrkesinriktade nationella programmen.

Information

Program vid Hedbergska

Hotell, restaurang och bageri

Framtida yrkesområden

Hotell, restaurang och bageri, fastighet, anläggning och byggnationer

Den nya gymnasiesärskolan är flexibel. Som elev ska du få utvecklas så långt det är möjligt. De kurser som ingår i programmet samlas i din studieplan.

Betyg

De ämnen som ingår i programmet kan bestå av flera kurser. Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt skalan A–E.

Gymnasiesärskolebevis

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis. Där står det vad du har lärt dig under dina fyra år på skolan, vilket program du gått, vilka kurser du läst och vilka betyg du fått. I beviset finns också information om gymnasiesärskolearbetet och ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv.  På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Skolans rektor bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande och skolan ordnar en praktikplats till dig.

Välj ett program som passar dina intressen.

Hotell, restaurang och bageri, Hedbergska

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig för arbete inom dessa områden. Du får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen utvecklar du också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunderna.

Läs om programmen vid Västermalm här.
Per Frost

Rektor
Hedbergska
Samhällsvetenskapsprogrammet
Särskolan HB

 070 331 27 52

Birgit Fältstam

Rektor Västermalm

Vård- och omsorgs-programmet
IVS
Särskolan

060-19 24 06

Jan Melinder

Studie- och yrkesvägledare
Sundsvalls gymnasium

Gymnasiesärskolan

060-19 27 78

Ulrika Engström

Programutvecklare
Åkersvik

Gymnasiesärskolan

060-19 23 88