Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Handels- och administrationsprogrammet

25 november 2016

Ange bildtext

Hos oss får du kunskap om hur företag arbetar med utveckling av produkter och marknader samtidigt som du blir förberedd inom handel med varor och tjänster. Du lär dig att bemöta människor på ett professionellt sätt, vad god service betyder och att använda IT för kommunikation med kunder.

Information

Yrkesprogram
Skola: Hedbergska

Inriktning
Handel och service

Framtida yrken/studieområden

Anställning inom dagligvaruhandeln i Sverige eller utomlands, butikschef, egen företagare, marknadsförare, säljare.

Behörighet

För att vara behörig till Handels- och administrationsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

En stor del av utbildningstiden handlar om hur du startar och underhåller företag på internet genom att till exempel skapa webbplatser och e-handels butiker. Du lär dig också om försäljningstekniker, att ta fram reklammaterial och att visa dina produkter på ett säljande sätt.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du använda dina kunskaper genom att testa olika yrken i praktiken. Studiebesök, studieresor och projekt genomförs i flera ämnen. Vi bjuder också in branschfolk till kurser för att väcka din nyfikenhet och ge dig inblick i olika arbetsområden.

Kontakt med näringslivet


Handels- och administrationsprogrammet har ett aktivt programråd som syftar till att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. För att utbildningen ska bli så bra som möjligt, är det betydelsefullt för oss i skolan att ta del av den kompetens som finns bland branschens företrädare.
I programrådet ingår företagsledare från Ica Maxi, Åhléns, Willys, Cubus,
Clas Ohlson, XXL-Sport, Coop Forum och LIndex samt lärare och rektor för programmet.

25 november 2016
Gunilla Ejdenius-Edlund

Rektor Hedbergska

Ekonomiprogrammet
Handels och administrations
programmet
Hotell och turism-
programmet

060-19 24 42

Tony Lövmark

SYV Hedbergska

Handels- och administrationsprogrammet,
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet

060-19 17 32

Bengt Forsström

Programutvecklare
Hedbergska

Handels- och administrationsprogrammet

060-19 24 40