Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet

16 november 2016

Ange bildtext

Samhällsprogrammet är ett högskoleförberedande program!
Vi arbetar för att förbereda dig till högskolan genom att sätta lärandet i fokus och knyta utbildningen till verkligheten utanför skolan. Vi har ett internationellt perspektiv så väl som ett nationellt: vi gör studieresor och har nära samarbete med olika företag och organisationer utanför skolan. Vi arbetar formativt och värdeskapande.

Information

Högskoleförberedande
Skola: Hedbergska - Åkersvik

Inriktningar

Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap

Framtida yrken/studieområden

Jurist, psykolog,ledare, journalist, socionom, statsvetare, informatör, ekonom, beteendevetare, lärare, polis med flera.

Behörighet

För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Samhällskunskap, historia, religion och geografi måste vara bland de godkända ämnena.

Varje år får många av våra elever möjlighet att resa utomlands för att lära mer om andra länder och kulturer. Läser du samhällsinriktningen har du möjligheten att göra praktik utomlands. Läser du beteendeinriktningen kommer du få stärka dina ledaregenskaper!  Vi samarbetar också med bland andra Mittuniversitetet.

Få utlopp för din kreativitet genom ett värdeskapande arbetssätt som sätter lärande i fokus!

Få utlopp för din kreativitet genom problemlösande arbetssätt.

Inriktning Beteendevetenskap

Läser du beteendevetenskaplig inriktning kommer du få fördjupa dig inom ledarskap, psykologi och kommunikation. Är du intresserad av varför människor begår brott kanske du även väljer att läsa kursen kriminologi! Du får lära dig att leda grupper, att förstå relationer mellan människor och varför vi beter oss som vi gör. Din förmåga att samarbeta och hantera konflikter stärks och du förbereder dig även inför högskolestudier. Flera av våra elever som läst beteendevetenskaplig inriktning väljer att studera vidare till bland annat psykolog, polis, lärare eller jurist.

Under studietiden kommer du att få utlopp för din kreativitet genom problemlösande arbetssätt, ämnesövergripande projekt och praktiskt ledarskap i samarbete med företag, organisationer eller idrottsrörelsen. Du utvecklar dina kommunikativa förmågor, lärande och ledarskap.

Inriktning Samhällsvetenskap

Är du intresserad av mänskliga rättigheter? Varför fattigdom och förtryck oftast drabbar kvinnor? Eller vill du lära dig mer om vilken bild massmedia ger av omvärlden eller varför terrorism förekommer? Då är den samhällsvetenskapliga inriktningen något för dig. Du får fördjupa dig i frågor som rör internationella relationer, konflikter och mänskliga rättigheter. Under ditt sista år har du möjlighet att göra internationell praktik, såsom att till exempel arbeta på ett barnhem i Tanzania eller prova på at undervisa i engelska i Sri Lanka. Flera av våra elever som läst samhällsvetenskaplig inriktning väljer att studera vidare till bland annat journalist, ekonom, jurist och statsvetare.

Kontakter och utbyten med andra länder och kulturer ger dig internationella perspektiv. I samarbete med till exempel Mittuniversitetet, ideella organisationer och näringsliv får du möjlighet att studera internationellt arbete både i teori och praktik.

16 november 2016
Per Frost

Rektor
Hedbergska
Samhällsvetenskapsprogrammet
Särskolan HB

 070 331 27 52

Lena Johansson

Programutvecklare
Åkersvik

Samhällsvetenskaps
programmet

060-19 22 12

Gisela Annerstedt

Programutvecklare
Samhällsvetenskaps- programmet

060-19 21 83

Tony Lövmark

SYV Hedbergska

Handels- och administrationsprogrammet,
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet

060-19 17 32