Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Arbetslplatsförlagt lärande (APL)

13 januari 2015

Den här webbplattformen är tänkt att fungera som ett stöd för dig som
handledare, elev och lärare när det gäller den arbetsplatsförlagda delen
av yrkesutbildningen.

Den innehåller en allmän del som rör arbetsplatsförlagt lärande – APL – generellt och en programspecifik del där du hittar material och information direkt kopplad till de olika yrkesutbildningarna.

Skillnad mellan APL och praktik?

APL är en obligatorisk del av lärandet på en gymnasial yrkesutbildning och ska med vissa undantag genomföras på en arbetsplats. APL styrs av Skollagen och är ämnesplanebaserat och skall vägas in i betygssättningen av eleven.

Praktik behöver inte vara kopplat till en yrkesutbildning, men kan ge erfarenheter från arbetslivet som kan öka elevens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

13 januari 2015