Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Barn- och fritidsprogrammet

16 februari 2016

Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för eleverna på Barn- och fritidsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som ger en bred kompetens och bra grund för att gå vidare till eftergymnasiala studier vid lärarhögskola, idrottshögskola, socialhögskola, polishögskola, folkhögskola, turistutbildningar mm.

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till ungdomar som vill arbeta med människor och speciellt till dem som vill arbeta som ledare av olika slag. I utbildningen fokuseras ämnen som handlar om egen och andras utveckling, relationer och kommunikation mellan människor.

Inom programmets pedagogiska inriktning ingår APL inom förskola, skola och fritidshem. Inom programmets fritids- och ledarskapsinriktning ingår APL inom fritids- och idrottssektorn.

Kopplat till yrkeskurserna ska eleverna göra totalt 15 veckor APL fördelat på tre år.

Eleverna ska under sin APL delta och medverka i det dagliga arbete som utförs på APL-platsen. Varje elev ska ha en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

16 februari 2016
Kontaktuppgifter BF

Inriktning Pedogogiskt arbete
Britta Edström 060-19 84 15
britta.edstrom@skola.sunsvall.se

Inriktning Fritid och hälsa
Jan-Åke Lund 060-19 84 16
jan-ake.lund@skola.sundsvall.se