Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Bedömningsunderlag

08 september 2016

Dessa bedömningsunderlag beskriver vilka kunskapskrav eleven skall arbeta med under sin APL-placering. Dokumenten används även som samtalsunderlag vid halvtids- och slutbedömningar.

08 september 2016