Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Handels- och administrations
programmet

28 oktober 2015

Handel och service

Om du vill använda teoretiska kunskaper med praktiska övningar, är kreativ och idérik samt funderar på att starta eget -då är detta program en bra start för dig!
Hos oss får du kunskap om hur företag arbetar med utveckling av produkter och marknader samtidigt som du blir förberedd inom handel med varor och tjänster!

Hos oss lär du dig hur viktigt det är att bemöta människor på ett professionellt sätt, vad god service betyder och att använda IT för kommunikation med kunder.
Utbildningen erbjuder många tillfällen att praktisera dina teoretiska kunskaper. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du använda dina kunskaper i verkligheten. Du tränas i försäljningsteknik, service, att ta fram reklammaterial och lär dig visa dina produkter på ett säljande sätt!

Programråd

Handels- och administrationsprogrammet har ett aktivt programråd som syftar till att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv. För att utbildningen ska bli så bra som möjligt är det betydelsefullt för oss i skolan att ta del av den kompetens som finns bland branchens företrädare.
I programrådet ingör företagsledare från:
ICA Maxi, Åhléns, Willys, Cubus, Clas Ohlson, XXL-sport, Coop Forum och Lindex!


APL-tiden ute på arbetsplatsen


Eleverna skall under sin APL delta och medverka i det dagliga arbetet som utförs på APL-platsen. Varje elev ska ha en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling.
Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handeledare. Denne lärare gör också besök på arbetsplatsen och genomför trepartsamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling under sin tid på APL-platsen.

28 oktober 2015