Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Hantverksprogrammet

14 januari 2015

Frisör (HVFR)  & Hudvård – med makeup och hälsa (HVHUD)

Din arbetsplats är en viktig del av utbildningen för elever vid Hantverksprogrammet vid Sundsvalls Gymnasium.

Hantverksprogrammet ger en god grund för ett framtida yrke på en nationell såväl som internationell arbetsmarknad som frisör eller spaterapeut. I samarbete med branschen finns möjlighet att avlägga grundläggande yrkesprov. Sundsvalls Gymnasium ger eleven möjlighet att även läsa in behörighet för vidare studier vid universitet och högskola.

Under sin tid hos oss har eleven stor möjlighet att själv påverka sin utbildning. Eleven får utveckla sin personliga stil, design och hantverksskicklighet. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska inslag. Elevens drivkraft och lust att skapa är viktiga egenskaper för en entreprenör.

Kopplat till yrkeskurserna ska eleven göra totalt 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL) fördelat på 2 år. Eleven ska under sin APL vara delaktiga i det dagliga arbete som utförs på den aktuella arbetsplatsen. Varje elev ska tilldelas en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartsamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

Aplfördelning
 HVHUDHVFR
År2 HTVecka 45 - 46Vecka 45 - 46
 Material och miljö (1 v)Material och miljö (1v)
 Tradition och utveckling (1v)Tradition och utveckling (1v)
År2 VTVecka 11 - 12Vecka 11 - 12
 Hantverksteknik 2 (2v)Frisör 3 (2v)
År3 HTVecka 38 - 16Vecka 38 - 16
 Entreprenörskap (5 dagar v.38)Entreprenörskap (5 dagar v.38)
 Hantverksteknik 3 (to,fr v. 39-43, 45-51)Frisör 4 (to,fr v. 39-43, 45-51)
År3 VTHantverksteknik 4 (to,fr v. 2-9, 11-16)Frisör 5 (to,fr v. 2-9, 11-16)

14 januari 2015
Kontaktuppgifter HV

Inriktning Hudvård –make-up och hälsa:

Camilla Sollén Bergström
060/19 19 36
camilla.sollen@skola.sundsvall.se

Inriktning frisör:

Ulrika Sohlin
060/19 84 31
073/270 94 32
ulrika.sohlin@skola.sundsvall.se