Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Introduktionprogrammen

25 februari 2015

Eleverna på introduktionsprogrammen har sina studier upplagda utifrån individuellt utformade studieplaner. Kopplat till dessa studier kan eleverna göra praktik.
Praktik behöver inte vara kopplat till en yrkesutbildning, men kan ge erfarenheter från arbetslivet som kan öka elevens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna kan variera i längd och omfattning utifrån de mål eleven satt upp.

25 februari 2015
Kontaktuppgifter IM praktik

Praktiksamordnare
Lars Svantesson

060-19 17 07
070-19 01 408

lars.svantesson@skola.sundsvall.se