Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Vård- och omsorgsprogrammet

01 oktober 2015

Din arbetsplats är en viktig del i utbildningen av elever på Vård- och omsorgsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium.
Vård- och omsorgsprogrammet (VO) riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Din arbetsplats är en viktig del i utbildningen av elever på Vård- och
omsorgsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium. Vård- och omsorgsprogrammet
(VO) riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård,
psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.


APLfördelning
År1År2År3-inriktnigÅr3-inriktning
Äldreomsorg (1+5v)Psykiatri (3v)Somatisk vård (5v)Psykiatri (5v)
 Funktionshinder (3v)Demensomsorg (4v)Funktionshinder (4v)
 Somatisk vård (3v)  

Eleverna ska under sin APL vara delaktiga i det dagliga arbete som utförs på den aktuella APL-platsen. Varje elev ska ha en ansvarig handledare som är delaktig i bedömningen av elevens kunskapsutveckling. Skolan har en ansvarig APL-lärare som har regelbunden kontakt med elev och handledare. Denna lärare gör besök på arbetsplatsen och genomför trepartssamtal för utvärdering och bedömning av elevens kunskapsutveckling.

01 oktober 2015
Kontaktuppgifter VO

Helena Sjökvist
060-19 29 67
helena.sjokvist@skola.sundsvall.se

Sofia Binsell
060-19 29 67 sofia.binsell@skola.sundsvall.se

Monica Hollender
060-19 29 67
monica.hollender@skola.sundsvall.se

Kristina Uhlin
060-19 29 67
kristina.uhlin@skola.sundsvall.se

Birgit Fältstam

060-19 24 06
Rektor Vård- och omsorgs-programmet