Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Välkommen till Sundsvalls gymnasiums bibliotek

10 februari 2016

Vid Sundsvalls gymnasium finns två skolbibliotek, ett på Hedbergska och ett på Västermalm. Här möts du av kunnig personal som hjälper dig att hitta det du söker.

Öppettider Hedbergska

Måndag till fredag 8-16

Öppettider Västermalm

Måndag till fredag 8-15

Biblioteket finns till för dig som elev

Vårt främsta syfte är att främja ditt läsintresse och öka dina kunskaper i sökmetodik, källkritik och olika informationskällor som underlättar dina studier.

​Vikten av läsning

Förutom att ha ett värde som inte kan mätas ger läsning, enligt forskning, många effekter. Detta gäller framför allt självvald läsning. Det är viktigt för språkutvecklingen då man får större ordförråd, ökad textförståelse och förståelse för grammatik, samt generellt bättre läsfärdighet. Vid fri läsning tenderar eleven att få bättre attityder till läsning, och chansen ökar att hen fortsätter att läsa hela livet. Förutom att utveckla läsarens språk och ordförråd, ökar läsning människors generella kunskaper och förståelse för andra kulturer och människor. Det leder även till ett ökat samhälleligt deltagande och har visat sig stärka elevers studieresultat¹

Använd ditt skolbibliotek och bli söksmart

Vi hjälper till med sökstrategier som visar vägen till kvalitetssäkrad information. I samråd med dig väljer vi ut lämpliga faktakällor till din fördjupning. Vi samarbetar med lärarna i samband med ditt gymnasiearbete eller andra större skolarbeten. Det innebär att du får ökade förutsättningar att nå dina studiemål. Att behärska sökteknik och ha kunskap om olika källor ger dig en bra grund inför högre studier. Inom arbetslivet efterfrågas hög informationskompetens och goda språkkunskaper.

¹Med läsning som mål : Om metoder och forskning på det läsfrämjande området. Kulturrådets skriftserie 2015: 3

10 februari 2016