Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Att låna

08 mars 2016

Att låna

På Hedbergska får du ett personligt lånekort vid skolstart. På Västermalm gäller ditt skolkort även som lånekort. Korten är personliga och du ansvarar för ditt kort och lånade böcker och annat material. Lånetiden är fyra veckor. Referensmärkta böcker lånas ut i undantagsfall. Tala med personalen. Fjärrlån, det vill säga lån av böcker utanför vår kommun, hjälper vi till med i samband med fördjupningsarbeten.

Omlån

Du kan alltid låna om en bok så länge den inte är reserverad av annan låntagare. Du får också påminnelser via mail några dagar innan lånet går ut och du kan då svara och be om omlån.

Att lämna tillbaka det du lånat

När du lämnar tillbaka boken, lägg den i återlämningsskåpet eller lämna den till personalen. Ställ aldrig tilllbaka en lånad bok i hyllan.

Försenad återlämning

Du får en påminnelse innan lånetidens slut, därefter två krav via e-post efter lånetidens slut och en påminnelse hemskickad, om lånet ännu inte är åter. Återlämnas inte lånet/lånen får du en räkning till din folkbokföringsadress på boken/böckerna.

Ej återlämnade böcker

Om dina lån ej återlämnas skickar vi en räkning hem till dig. Du får ersätta varje bok med 150 kr. Dyrbar eller svårersättlig bok ersätts med beräknat återanskaffningsvärde.

Sekretess

Dina lån är skyddade av sekretess. När du lämnar tillbaka en bok raderas ditt lån ur vårt utlåningssystem.

Lån av läromedel

Förlorade eller ej återlämnade läromedel måste ersättas. Om ditt läromedel är trasigt vid återlämnandet kan du bli ersättningsskyldig. Grafräknare ersätts med 500 kr + moms och eventuell räkningsavgift. Läroböcker ersätts med beräknat återanskaffningsvärde + eventuell räkningavgift. Obetalda räkningar går till inkasso.

Återlämning av läromedel som lånats via biblioteket återlämnas alltid till biblioteket

På Åkersvik finns återlämningsskåp som töms minst 1 gång/vecka. Ingen lärare eller annan personal får av elever ta emot böcker märkta med bibliotekets streckkod. Eleverna är ansvariga för att lånade böcker återvänder till biblioteket.

Håll reda på vad du lånat från biblioteket

Råkar du mixa med en kompis, låter andra låna på ditt kort eller delar skåp med annan elev är du ändå själv ansvarig för det lån som är registrerat på kortet. Det betyder att om du återlämnar någon annans bok i tron att det är din egen, och lånet fortfarande är registrerat på ditt kort, blir du ersättningsskyldig.