Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

För lärare

29 oktober 2015

Biblioteksintroduktion

Alla ettor får biblioteksintroduktion i början av läsåret. Då går vi igenom bibliotekets resurser, visar hur man hittar i biblioteket, hur man söker i webbkatalogen och vilken hjälp man kan få via vår hemsida. Eleverna aktiverar också sina lånekort/skolkort och lånar läromedel.

Biblioteket informerar om biblioteksintroduktionen i början av terminen.

Klassuppsättningar

Sundsvalls gymnasiums bibliotek kan hantera utlån av klassuppsättningar. Det fungerar lite olika på Västermalm respektive Hedbergska.

  • Västermalm
    Biblioteket sköter i de flesta fall utlån av klassuppsättningar. Böckerna förvaras också där. Utlån sker alltid på biblioteket. Du som lärare bokar in din klass och de böcker du ska ha. 

  • Hedbergska
    Böcker som är försedda med bibliotekets streckkodsetikett kan lånas ut via biblioteket. Utlåning sker i det skolhus där böckerna förvaras. Återlämning av böcker sker antingen via biblioteket, eller via bokning på samma sätt som vid utlån.

    Hedbergska: Boka tid och ta med dig din klass med bok till biblioteket förutlån.

    Åkersvik: Boka in en tid, samt ett klassrum med nätuppkoppling. 

Bokprat

Bokprat innebär att vi tipsar eleverna om bra böcker. Det kan vara inför fri läsning, eller om ni ska läsa en speciell genre. Syftet med bokpraten är att eleverna på ett enkelt sätt lotsas in i litteraturen. De får hjälp att välja bok när de hör oss berätta. De får också god tid på sig att titta i hyllorna efter bokpratet. Vi kan också i lugn och ro hjälpa eleverna att hitta en bok som passar.

Boka in ditt bokprat minst två veckor före, gärna ännu tidigare om möjligt. 

Läromedelsutlåning

Eleverna på Sundsvalls gymnasium lånar vissa läromedel via biblioteket. Utlåning sker i samband med biblioteksintroduktionerna i början av terminen, som är obligatorisk för alla ettor. Övriga årskurser bokar in utlåningstid.

Återlämning av läromedel

Vi vill att lärarna bokar in återlämning av läromedel klassvis, antingen i biblioteket eller i klassrummet. Då kan vi kolla att boken/miniräknaren en elev lämnar in verkligen är lånat på hans/hennes kort, och på plats reda ut vem som annars kan ha den då klassen är samlad. Det är också större chans att alla verkligen lämnar tillbaka sina böcker och miniräknare om läraren har förberett eleverna på att eleverna under en specifik lektion ska lämna tillbaka böckerna. 

Om elev vill lämna sina bibliotekslån till lärare eller annan personal hänvisa till biblioteket.

Vid byte eller avhopp

Om en elev slutar av något skäl måste böckerna åter till biblioteket. Om vi inte kan avregistrera böckerna får eleven en räkning. Om elev vill lämna sina bibliotekslån till lärare eller annan personal, hänvisa till biblioteket. Vid byte av program eller klass kan material behöva bytas ut.

Undervisning om sökmetodik och källkritik

Biblioteket kan vara ett stöd i samband med att klasser ska arbeta med faktasökning. Vi kan informera om bra källor, visa hur man söker i databaser, tala om vikten av att använda fler än en källa samt ge källkritiska råd.

I samband med rapportskrivning och gymnasiearbete visar vi gärna hur man hanterar källor i enlighet med vetenskapliga principer, så kallad referenshantering.

Vi kan också visa databaser och andra källor särskilt för personal, till exempel i samband med ämnesträffar. 

Tänk på att boka in oss i god tid, så vi hinner förbereda oss. 
 

29 oktober 2015
Länkar

Lektionsmaterial källkritik
Kolla källanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statens Medierådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Infokoll.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster