Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Gymnasiearbete och vetenskaplig fördjupning

08 mars 2016


Gymnasiearbetet ska visa att du som elev är förberedd för yrkesliv eller universitetsstudier. Programmets mål styr gymnasiearbetets genomförande. Ett viktigt inslag i dessa studier är att på ett vetenskapligt sätt sammanställa och analysera information kring ett speciellt ämnesområde.

Här får du vägledning i informationssökning och informationshantering.  En ingång till att hitta forskning i ditt ämne!

Börja söka

Läs in dig övergripande kring ditt ämne för att få kunskap som hjälper dig i avgränsning och vidare sökning. Nationalencyklopedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ofta bra för detta.

Formulera söktermer. En sökterm är ord som är kopplat till ditt ämne. Tänk på lämpliga synonymer och bredare/smalare termer. Vad heter söktermen på engelska? Anteckna ord som ger bra träffar. För många träffar kan göra att du behöver lägga till fler sökord eller välja ett smalare begrepp. Det motsatta gäller om du får för få sökträffar.

Informationssökning är en process. Man kan behöva testa sig fram några gånger innan man hittat rätt sökstrategi och relevanta sökord.

Sökteknik

Hjälpfunktionen i den söktjänst du använder ger värdefull vägledning i hur du söker. Det varierar delvis från söktjänst till söktjänst. Dock:

De vanligaste sätten att kombinera söktermer är att koppla ihop sökbegreppen med AND, OR eller NOT.
AND - Både termen före och efter AND ska vara med i träfflistan. Begränsar antalet träffar.
OR - Termen före eller efter ska vara med i träfflistan. Utökar antalet träffar.
NOT - Termen efter NOT ska inte vara med i träfflistan. Rensar bort sådant du inte vill ha med i träfflistan.

Frassökning - Om du vill söka på ett begrepp, ett namn på en person, ett företag, en organisation, en titel på exempelvis en bok eller låt använder du frassökning genom att använda citationstecken. Exempel: "hållbar utveckling", "Astrid Lindgren, "Europeiska unionen".

Trunkering - Sätt en stjärna (*) före eller efter ordstammen om du vill få träff på olika ändelser eller början på ord utan att skriva ut alla tänkbara ordkombinationer. Exempel: *lärare (ger träff på bland annat gymnasielärare och förskolelärare), miljö* (ger träff på bl a miljöhot, miljöpolitik, Miljöpartiet).

Kolla ifall källorna du hittar hänvisar till andra källor som du kan ha användning för.

Vetenskapliga sökvägar

Ett gymnasiearbete på ett studieförberedande program bör grunda sig på vetenskaplig information. Vetenskapliga texter är ofta publicerade genom universitet eller akademiska förlag, använder vetenskapliga metoder och är vetenskapligt granskade av andra ämneskunniga forskare. Det finns även facklitteratur som återger samlad forskning inom området.

Svensk forskning publiceras i DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med studentuppsatser och forskningspublikationer i fulltext och SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, referensdatabas med forskningsartiklar, avhandlingar, bokkapitel, med mera. Universitetsbibliotekens samlade mediebestånd finns i Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Akademisk publicering på både engelska och svenska kan du hitta i Google Scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Artiklar på engelska kan du även hitta i EBSCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och DOAJlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns också databaser som samlar forskningen inom ett enskilt område. De viktigaste är PubMedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för medicinsk forskning och ERIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom det pedagogiska området.

Fjärrlån

Vi kan låna in böcker från andra bibliotek vid behov. Först och främst lånar vi från Mittuniversitetets bibliotek. Sök i deras katalog här: MIUNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För lån från andra städer, sök i Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kontakta biblioteket.

​Källkritik

Vid användning av andra källor än akademiska behöver man bedöma tillförlitligheten mer noggrant. Vem/vilka ligger bakom informationen? Vem/vilka riktar de sig till? Vad är syftet med informationen? Stämmer informationen i jämförelse med andra källor? Bygger informationen på och refererar till andra trovärdiga källor? Är det en förstahandskälla eller återges information från en annan källa? Är källan aktuell?

​Referenshantering

Genom att refera och göra källförteckning redovisar du vilka källor du har använt. De vanligaste referenssystemen är Harvardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Oxfordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kolla med din lärare vad som gäller på ditt program.

Vid kortare citat, använd citationstecken (" "). Vid längre citat, gör ett nytt stycke och textindrag. Undvik för många och för långa citat. I många databaser finns källangivelsen färdig, bland annat i NE, Libris och EBSCO.

Kört fast?

Biblioteket handleder dig gärna i frågor som rör informationssökning, källvärdering och källhantering. Kom in så hjälper vi dig!