Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Elevhälsa

30 juni 2014

Elevhälsan omfattar kuratorer, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledning samt specialpedagoger. Huvuduppgiften för oss är att tillsammans med övrig skolpersonal verka för att alla ska fullfölja sin utbildning med slutbetyg och bli behörig för vidare studier.

Exempel på vad du som elev kan få hjälp med:

 • Anpassat studiestöd, till exempel läs- och skrivstöd samt ämnesstöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Svara på frågor och funderingar kring din fysiska hälsa
 • Medicinsk konsultation
 • Samtal kring den psykosociala hälsan
 • Relationer
 • Hantera stress
 • Motverka mobbning
 • Frågor kring sex och samlevnad
 • Krishantering
 • Pedagogisk konsultation och handledning