Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Kurator

18 mars 2015

Till oss kuratorer är du välkommen med alla möjliga och omöjliga frågor,
tankar och funderingar som gäller livet både i och utanför skolan.

Skolkuratorn är socionom och bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial kompetens i elevhälsoarbete.

Vi träffar oftast dig som är elev enskilt i samtal, men också ibland tillsammans med din förälder eller med din mentor. Det kan handla om att motivera, ge stöd, bearbeta, utreda och bedöma olika situationer.

Kurators uppgift

Kuratorns huvudsakliga uppgift är att tillsammans med all övrig personal arbeta för att du som elev ska få en så bra studietid som möjligt och för att underlätta för dig att lyckas med dina studier. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målet för utbildningen.

Ibland kan det vara bra att prata med någon när:

  • det inte fungerar i skolan
  • livet känns meningslöst
  • det har blivit för mycket
  • du vill flytta hemifrån
  • det är olika problem hemma
  • du inte vet vem du ska vända dig till.

Kurator arbetar också med:

  • Attitydbearbetning, konflikthantering, förebyggande arbete kring mobbning, droger, rasism med mera.  Det kan ske i mindre grupper eller i hela klasser.
  • Vi har kunskap om samhällets resurser och kan ge information om exempelvis sociala frågor eller studieekonomi.
  • Vid krissituationer finns vi till hjälp då vi ingår i skolans krisgrupp.
  • Vi deltar i klasskonferenser/ uppföljningskonferenser och föräldramöten. Vi fungerar som en samarbetslänk till verksamheter utanför skolan, exempelvis socialtjänsten, BUP, vuxenpsykiatri, polis och andra myndigheter som har barn och ungdomar som målgrupp.

Kurator har tystnadsplikt.

3 mars 2015