Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Skolsköterska

25 september 2013

På Sundsvalls gymnasium finns yrkeserfarna skolsköterskor och skolläkare med specialistutbildning riktad mot barn och ungdomar samt folkhälsa. De följer din hälsa och utveckling under din skoltid hos oss, bland annat genom erbjudan om hälsosamtal i år 1.

Skolsköterska

Skolsköterskor har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte, utan ditt medgivande, får föra vidare sådant som du anförtror till oss. Vissa undantag finns dock.

Exempel på vad skolsköterskorna kan hjälpa dig med

Du kan rådfråga skolsköterskorna om det mesta som rör din hälsa och livsstil.  Du är välkommen att ”titta in” eller boka tid. Vi har inga fasta mottagnings- eller telefontider.

Skolsköterskorna deltar vid föräldramöten, uppföljningskonferenser och ingår i skolans krisledningsgrupp.

Skolläkare

På skolan finns också en specialistutbildad skolläkare med lång yrkeserfarenhet som hjälper dig med skolrelaterade hälsoproblem.

Exempel på skolläkarens arbetsuppgifter

Behöver du hjälp med att få remiss för medicinska, psykosociala eller neuropsykiatriska utredningar kan skolläkaren hjälpa dig med det.

Skolläkaren finns tillgänglig på skolan varje vecka och du kan boka tid via din skolsköterska.

25 september 2013