Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Specialpedagog

23 oktober 2013

Det finns många olika möjligheter att hjälpa dig som är elev och som är i behov av särskilt stöd. Tillsammans med dig skräddarsyr vi en lösning utifrån dina behov.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Information till dina lärare om dina speciella behov t.ex. längre skrivtid, muntliga prov, läs- och skrivstöd för dig med läs- och skrivsvårigheter, olika hjälpmedel.
  • Extrastöd i olika ämnen, motivationsstöd, individuellt anpassad studiegång.  

23 oktober 2013