Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Elevinflytande

28 oktober 2015

Elevinflytande innebär att du som elev på Sundsvalls gymnasium får chans att påverka din studiemiljö.

Frågor som kan diskuteras är kursutvärderingar och inflytande på olika arbetsmetoder. Det kan även handla om psykosociala frågor, till exempel allas lika värde, trygghet och respekt samt olika arbetsmiljöfrågor rörande lokaler, värme, ljud med mera.

Sundsvalls gymnasium arbetar hela tiden med att stärka elevernas inflytande i klassrummen, på programmen och i skolan.

Exempel på hur du som elev får chans att påverka din studiemiljö:

I varje klass hålls klassråd där frågor om elevernas arbetsmiljö står i fokus. Vid varje program ska programforum hållas. Det innebär att elever från samtliga klasser träffas för att diskutera frågor rörande programmet. Det kan vara poängplaner, gemensamma aktiviteter med mera. I många fall sitter också rektor med. Att elever och rektor träffas är positivt för programmets utveckling.
28 oktober 2015