Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Internationalisering

30 juni 2014

Sundsvalls gymnasium har en lång tradition av internationella kontakter, elevutbyten och utlandspraktik. Vi är en skola där världen aldrig känns långt bort.

Inom Sundsvalls gymnasium är internationalisering ett prioriterat område och vi har lång och bred erfarenhet av utbyten med ett stort antal länder inom och utom Europa.

Vi strävar efter att utveckla en miljö som stimulerar en stärkt interkulturell och internationell utveckling för både dig som elev och för personal.

Några exempel på vad elever fått göra hitills:

  • samarbete med Mittuniversitetet, olika hjälporganisationer, länsstyrelsen, andra skolor, näringslivet med flera
  • praktik och arbetsplatsförlagd utbildning utomlands
  • språkutbyten
  • internationell elevförening
  • utbytesprojekt med andra länder – just nu med England, Sydafrika, Thailand, Cypern, Venezuela, Irland, Kina, Tanzania och Irland

Välkommen att utforska världen med oss på Sundsvalls gymnasium!