Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Träning

20 september 2016


NIU alpint ger dig möjligheter att utvecklas. Träningen på NIU är förlagd till 4-5 pass/vecka där fokus ligger på din individuella utveckling som åkare.
Här finns möjligheter till varierad träning i Sundsvalls närliggande backar, Nolby, Södra Berget och Hassela.

Nedan visar vi en grov skiss om hur ett upplägg för barmark och snöträning på NIU ser ut hos oss.

Barmark (aug-nov)
Dag1. Styrketräning 13,30 – 16,00
Dag2. Kondition A1/A2 8,30 - 11,00 + Teori 1,5tim + koordination, balans 14,30 – 16,00Dag
3. A3 Intervall, stationsträning. 8,00 - 9,30

Dag4. Styrketräning Gym. 8,30 – 11,30

Snö (dec - maj)
Dag1. Skidor 13,30 – 16,00
Dag2. Heldag skidor. Lunch i backen 8,00 – 16,00
Dag3. Teori 8,00 – 9,30
Dag4. Skidor 8,00 – 11,30
Dag5. Skidor 12,00 – 16,00


20 september 2016