Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Simning

20 juni 2017

Hösten 2015 drog NIU–simning igång i Sundsvall.
Studierna bedrivs under tre år med möjlighet att söka till ett fjärde år.  Profilen NIU-simning erbjuds inom samtliga program på Sundsvalls gymnasium.

NIU Simning


På NIU–simning i Sundsvall erbjuder vi dig ett personligt upplägg för din elitsatsning under de tre eller fyra åren du går på utbildningen. Vi har ett
stort fokus på individens utveckling och kombinationen simning och skola. Utbildningen innehåller mycket träning, du kommer därmed att lära dig att strukturera upp din vardag. Här krävs alltså att du lär dig att ta eget ansvar och fungera som individ i grupp.

 

 
Instruktör

Emma Wallin
emma.wallin@skola.sundsvall.se
073-829 15 05