Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Kontakt studie- och yrkesvägledare

11 augusti 2016

Västermalm

Sara Jonsson

SYV Västermalm

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
HV

060-19 19 68

Marie Lundmark

SYV Västermalm
El- och energiprogrammet

Industritekniska programmet

060-19 47 73
073-270 94 09

Emma Forsberg

SYV Västermalm
 Föräldraledig


073-270 94 10

Julia Jonsson

SYV
Västermalm

Naturvetenskaps-programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

070-18 42 151

Kicki Hedin

SYV
Västermalm
IMSPR

070-190 39 68

Jenny Sjödin

SYV Västermalm

Teknikprogrammet
Fordon- och transportprogrammet

060-19 22 57

Kerstin Olsson

SYV Västermalm
IM språk

072-147 11 00

Hedbergska

Mats Nilsson

SYV Hedbergska

Estetiska programmet
Ekonomiprogrammet

060-19 28 34

Tony Lövmark

SYV Hedbergska

Handels- och administrationsprogrammet,
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet

060-19 17 32

11 augusti 2016