Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Ung Företagsamhet

30 juni 2014

På Sundsvalls gymnasium har du möjlighet att driva UF-företag oavsett vilket program du läser. Genom Ung företagsamhet (UF) får du lära dig att starta och driva ett eget företag. Du får chansen att ta fram en affärsidé, marknadsföra och sälja dina produkter eller tjänster och faktiskt tjäna pengar på skoltid.

Vilka är Ung Företagsamhet?

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningen.

Hur gör man för att driva UF-företag?

Den vanligaste kursen som används för UF är Gymnasiearbetet, men även Entreprenörskap, Entreprenörskap och företagande eller Företagsekonomi kan användas. Du som är intresserad av att starta ett UF-företag kontakta din lärare, Studie- och yrkesvägledare eller Ung Företagsamhet.

Vad innebär UF-företagande?

UF-företagande i praktiken innebär att du som elev själv eller i grupp provar på att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. UF bedrivs inom ramen för en eller flera passande kurser.

Under läsåret ska du hitta på en egen affärsidé, skriva en affärsplan, marknadsföra dig, producera/köpa in varor och tjänster och sälja. Du får även möjlighet att delta på flera mässor och i tävlingar.

Konceptet ger dig som elev erfarenhet och kunskap om företagande med stöttande lärare.

Ung Företagsamhet är till för dig som:

  • ​Vill jobba med företagande efter din skoltid.
  • Vill knyta kontakter och skaffa dig erfarenheter.
  • Vill lära dig grunderna inom företagande såsom affärsplan, bokföring, årsredovisning.
  • Vill ha ett roligt och annorlunda år där dina kunskaper och intressen kommer till nytta.

Varför ska man driva ett UF-företag?

24% av dem som genomgått Ung Företagsamhets koncept har senare i livet startat ett eget företag. Källa: Ung Företagsamhet - Vad hände sedan? (2010) 

8 av 10 UF-företagare är totalt sett ganska eller mycket nöjda med året som UF-företagare (82 %), tycker att året med Ung Företagsamhet har varit lärorikt och utvecklande (83 %) och kan rekommendera andra att driva UF-företag (83 %). Källa: Ung Företagsamhet - Elevundersökning (2012)

I januari 2013 presenterades också rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande” av Karl Wennberg och Niklas Elert på Ratio. Rapporten visar att:

  • UF-företagare får en högre medelinkomst.
  • UF-företagare blir i större utsträckning chefer.
  • UF-företagare har en högre etablering på arbetsmarknaden.
  • Du knyter många värdefulla kontakter under ditt år med Ung Företagsamhet.