Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Byt till Sundsvalls gymnasium

04 oktober 2013

Vill du byta skola till Sundsvalls gymnasium behöver du kontakta din skolas Studie- och yrkesvägledare eller Studie- och yrkesvägledare på Sundsvalls gymnasium.

Studie- och yrkesvägledare ser över vilka möjligheter som finns för byte och om/eller/hur det kommer påverka dina studier. När du träffar din Studie- och yrkesvägledare (SYV) ska du ta med dig din individuella studieplan.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare på Sundsvalls gymnasium.

04 oktober 2013