Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Är du missnöjd med något i skolan?

29 november 2013

Det är viktigt för oss i skolan att fånga upp de brister som ni elever och föräldrar upplever i vår verksamhet. Det hjälper oss att bli ännu bättre. Därför tar vi alltid emot dina klagomål.

Oftast är det bäst att du vänder dig direkt till rektor eller annan skolpersonal med dina klagomål. Men du kan också lämna dem via systemet Synpunkt Sundsvall.

Du hittar den information du behöver på www.sundsvall.se/klagomal-skolanlänk till annan webbplats.

www.synpunkt.sundsvall.selänk till annan webbplats tar vi emot dina klagomål och andra synpunkter och ser till att du får svar på dem.

29 november 2013