Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Barn- och fritidsprogrammet

16 juni 2017

Är du intresserad av ledarskap, äventyr och upplevelser? Vill du arbeta med barn och ungdomar? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig. Här får du lära dig att leda, planera och organisera aktiviteter.
Klicka här för att se film om programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster >

Information

Yrkesprogram
Skola: Västermalm

Inriktningar

Fritid, hälsa och ledarskap
Pedagogiskt arbete och ledarskap

Framtida yrken/studieområden

Lärare, polis, personlig tränare, barnskötare, bad- och idrottsplatspersonal.

Behörighet

För att vara behörig till Barn- och fritidsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.


Programmet har ett nära samarbete med yrkesliv och många kommunala skolor där du exempelvis får planera och leda friluftsdagar, fjällvandringar och olika idrottsaktiviteter. Arbetsplatsförlagt lärande, APL gör att du får möjlighet att tillämpa det du lärt dig i teorin även i praktiken. Du lär dig att samarbeta i verksamheter och med andra människor och yrkesgrupper. 

Förutom en yrkesexamen får du dessutom grundläggande högskolebehörighet om du satsar på det. 

  • Bild på elever en solig dag på fjället, från Storulvån till Sylarna
  • Bild på elever en solig dag på fjället, från Storulvån till Sylarna
  • Bild på elever en solig dag på fjället, från Storulvån till Sylarna
  • Elev skapar med hjälp av hösterns fina färger
  • Nöjda elever uppe på Skulebergets topp

Inriktning Fritid, hälsa och ledarskap

Fritid, hälsa och ledarskap ger dig kunskaper om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa. Redan tidigt under utbildningen får du tillfälle att praktiskt träna ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap.


Du får lära dig leda grupper i olika miljöer. Det kan exempelvis vara vid kust, i skog eller fjäll. Hos oss lär du dig att aktivt utveckla din samarbetsförmåga och ditt ledarskap inom olika områden. Vi samarbetar med skolor och genomför aktiviteter med dem som du som elev planerat. Vi samarbetar också med aktörer utanför skolan exempelvis Räddningstjänsten, Polisen, Friluftsfrämjandet och naturskolan Kom ut.

Ledarskap i olika miljöer

Inriktning Pedagogiskt arbete och ledarskap

På inriktningen pedagogiskt arbete och ledarskap får du bland annat kunskap om hur viktig lek och skapande är för barns lärande och växande. Du får träna din fantasi och skapandeförmåga.

Lär dig arbeta med barn och vuxna.


För att lära små barn och vuxna behövs tålamod och fingertoppskänsla. Struktur, öppenhet och lyhördhet är nyckelord inom pedagogiken. Du får under din studietid hos oss lära dig att planera olika aktiviteter utifrån detta. På denna inriktning får du följa med på ett höstläger, där äldre elever leder aktiviteter som paddling och nattvandring för att träna samarbetsförmågan.

En elev skapar kreativt i höstens fina färgerJudith Nelvig

Västermalm
Rektor

Admin
A-grupp
Barn- och fritidsprogrammet
Naturvetenskaps-programmet

060-19 17 04
073-274 59 74

Annika Olby

Programutvecklare
Västermalm

Barn- och fritidsprogarmmet

060-19 84 14

Sara Jonsson

SYV Västermalm

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
HV

060-19 19 68