Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet

16 november 2016

Ange bildtext

Om du vill lära dig att bygga anläggningar, renovera hus och få kunskap i hur en byggprocess går till är Bygg- och anläggningsprogrammet något för dig. Här blir du förberedd för ett kreativt och självständigt arbete där flexibilitet och samarbetsförmåga är av största vikt.

Västermalms byggutbildning är din väg till anställning. Kika på vår film nedan!

Information

Yrkesprogram
Skola: Västermalm

Inriktningar

Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri

Framtida yrken/studieområden

Lärling och därefter arbete som byggnadssnickare, murare, betongarbetare, väg- och anläggningsarbetare eller byggnadsmålare.

Behörighet

För att vara behörig till Bygg- och anläggningsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

I byggbranschen kan du vänta dig ett omväxlande arbete där du får skapa byggnader och miljöer som kommer att bestå en lång tid framöver. Arbetet är fysiskt och sker både utomhus och inomhus. Tillsammans med dina klasskamrater och med hjälp av lärare arbetar du i verkliga projekt och lär dig god samarbetsförmåga. Utbildningens olika delar sker ofta i projektform, som är vanligt inom branschen. Exempelvis bygger vi jordkällare, småstugor eller gjuter en grund.

Teori blir praktik.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du i kontakt med olika branscher inom bygg och anläggning där du får arbeta på ett företag och i en sådan arbetsmiljö som kan vänta dig efter studenten och tiden som lärling.

Inriktning Husbyggnad

På inriktningen husbyggnad får du en allsidig utbildning som leder till yrken inom trä, betong och mureri. På så vis får du viktiga kunskaper om hela byggprocessen.

Inriktning Mark och anläggning

Väljer du inriktningen Mark och anläggning lär du dig om anläggningsarbeten som att bygga gator, vägar och att anlägga trädgårdar. Du får lära dig att arbeta med anläggningsmaskiner och avancerad specialutrustning för mätning.

Inriktning Måleri

Inriktningen måleri ger dig möjlighet att arbeta med vattenbaserade färgprodukter och skapa miljöer som färgsätts, målas och tapetseras.


16 november 2016
Annelie Hjelm

Rektor Västermalm

Byggprogrammet
El och engergiprogrammet
Industriprogrammet

060-19 17 84
070-190 47 44

Julia Jonsson

SYV
Västermalm

Naturvetenskaps-programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

070-18 42 151

Emma Forsberg

SYV Västermalm
 Föräldraledig


073-270 94 10

Anders Åkergren

Programutvecklare
Västermalm

Bygg- och anläggningsprogrammet

060-19 17 44
060-19 19 68
073-275 33 24