Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

El- och energiprogrammet

31 augusti 2016

Ange bildtext

Utveckling inom el och energi har gått snabbt, därför kan du som elektriker idag förvänta dig en omväxlande arbetsmiljö.  Arbetet är ofta praktiskt varvat med teori som ger dig en omväxlande och lärorik studietid.

Information

Yrkesprogram
Skola: Västermalm
Inriktningar

Automation
Elteknik

Framtida yrken/studieområden

Efter avslutade studier är du certifierad elektriker.

Konstruktörer, konsulter på industriella företag eller utför service och underhåll på exempelvis värmepumpar, fastigheter och industrier.

Behörighet

För att vara behörig till El- och energiprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.


Under din utbildning hos oss får du lära dig allt från att mäta ström i uttag till att hantera styrning och installationer på kontor och andra offentliga miljöer.

Du får också lära dig om hur miljövänliga energikällor används i samhället, hur inbrottslarm, trafikljus och rulltrappor styrs och det senaste inom bredbandsteknik och fiberoptik.

Dina kunskaper får du sedan utveckla ytterligare genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) på något av de företag och industrier som vi samarbetar med.

Riktigt rolig utbildning

Inriktning Automation

Väljer du inriktning automation får du lära dig mer om hur du styr en maskin genom elektroniska styrsystem, regulatorer och datorer. En automationstekniker kan sedan arbeta med drift och underhåll av industristyrsystem, styrning av robotar, sågverk, transportbanor, processutrustningar och mycket mer.

Inriktning Elteknik

På inriktningen elteknik får du lära dig att installera, felsöka och reparera alla typer av elektriska apparater och utrustningar. Du kommer även att få grundläggande kunskaper i belysning och installationsteknik samt teori och praktik för elektriska installationer. Det kan till exempel vara termostater för reglering av golvvärme, belysning och motorer.

31 augusti 2016




Annelie Hjelm

Rektor Västermalm

Byggprogrammet
El och engergiprogrammet
Industriprogrammet

060-19 17 84
070-190 47 44

Julia Jonsson

SYV
Västermalm

Naturvetenskaps-programmet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

070-18 42 151

Marie Lundmark

SYV Västermalm
El- och energiprogrammet

Industritekniska programmet

060-19 47 73
073-270 94 09

Thomas Pettersson

Programutvecklare
Västermalm

El- och energiprogrammet

060-19 29 79

Emma Forsberg

SYV Västermalm
 Föräldraledig


073-270 94 10