Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Industritekniska programmet

16 november 2016

Ange bildtext

Det här programmet passar dig som är intresserad av tekniskt och praktiskt arbete. Här får du en utbildning som ger dig kunskaper om moderna tekniker i en nära kontakt med yrkeslivet. Som elev vid det Industritekniska programmet, har du goda möjligheter till arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Vi erbjuder dig även möjligheten att läsa extra kurser för att få behörighet till vidare studier på högskola / universitet.

Information

Yrkesprogram
Skola: Västermalm

Inriktning:

Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik

Framtida yrken/Studieområden

Svetsare, plåtslagare, CNC-operatör, svarvare, fräsare

Behörighet

För att vara behörig till Industritekniska programmet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt minst fem av grundskolans övriga ämnen.


Hos oss får du lära dig hela den industriella tillverkningsprocessen. Du lär dig hur man tar fram en färdig produkt utifrån en idé och hur man väljer material, metod och teknik. Du får lära dig hur råvaror och energi bearbetas samt hur produkternas kvalitet kan säkras. Du får även utbildning inom organisation, ekonomi, resursanvändning och arbetsmiljö.

På Industritekniska programmet har du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att jobba på olika arbetsplatser inom ditt yrkesområde. Fördelarna med APL är att du skapar kontakter och att du får testa dina kunskaper från skolan.

Samarbete med branschen

På Industritekniska programmet har du 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att jobba på olika arbetsplatser inom ditt yrkesområde. Fördelarna med APL är att du skapar kontakter och att du får testa dina kunskaper från skolan.

Nära samarbete med branschen ger en uppdaterad utbildning.

Efter termin 1 väljer du en av följande inriktningar:


Inriktning Produkt- och maskinteknik

Du lär dig om hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur man hanterar och bearbetar olika material som används i produktionen.
Här blir du yrkescertifierad i CNC-teknik för att kunna arbeta som maskinoperatör.
Läs mer på www.skarteknikcentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inriktning Svetsteknik

Du får kunskaper om olika svetstekniker och plåtbearbetning. Utbildningen ger behörighet till att söka arbete som exempelvis svetsare / plåtslagare.
Vid Sundsvalls gymnasium utbildar du dig till IW-svetsare enligt svetskommissionens riktlinjer, vilket ger ett internationellt diplom efter avklarade studier.
Mer information hittar du på www.svets.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsatta studier och arbete

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier. Inom ramen för det individuella valet ges du möjlighet att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Elev för en dag!

Är du intresserad av det industritekniska programmet och vill veta mer om vår utbildning? Då har du möjlighet att att följa en elev under en dag alternativt en halv dag. Det innebär att du får vara med på lektioner och uppleva hur det är att vara elev på vårt program.
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att boka en tid som passar dig.

PRAO åk 8 / 9

Är du intresserad av att göra din PRAO-vecka på Industritekniska programmet?
Kontakta din studie- och yrkesvägledare så hittar vi en planering som passar dig.

Välkommen till oss!


16 november 2016
Annelie Hjelm

Rektor Västermalm

Byggprogrammet
El och engergiprogrammet
Industriprogrammet

060-19 17 84
070-190 47 44

Marie Lundmark

SYV Västermalm
El- och energiprogrammet

Industritekniska programmet

060-19 47 73
073-270 94 09

Emma Forsberg

SYV Västermalm
 Föräldraledig


073-270 94 10

Mats Vestin

Programutvecklare
Västermalm

Industritekniska programmet

060-19 17 16