Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Teknikprogrammet

28 mars 2017

Ange bildtext

På teknikprogrammet får du utveckla dina idéer inom den inriktning du väljer. Det kan vara allt från att effektivisera energianvändningen i bostäder till att utveckla en hemsida eller bygga en egen dator. Hos oss lär du dig hela processen från idé till färdig produkt. Din nya dator blir snabbt ett viktigt hjälpmedel i utbildningen.

Information

Högskoleförberedande
Skola: Västermalm

Inriktningar

Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap

4 år teknisk utbildning

gymnasieingenjör

Behörighet
För att vara behörig till Teknikprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Biologi, fysik och kemi måste vara bland de godkända ämnena.

Framtida yrken/studieområden

Civilingenjör, arkitekt, konstruktör, datortekniker, industridesigner.

Inriktning Design och produktutveckling

Lär dig designa framtidens tekniska produkter – allt från mobiltelefoner till mikrovågsugnar.

Inriktning Informations- och medieteknik

Lär dig bygga, underhålla och utveckla framtidens IT-system och nätverk.

Inriktning Produktionsteknik

Lär dig bygga, underhålla och utveckla framtidens tekniska system i till exempel bilar, hus eller industrianläggningar.

Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Lär dig mer om hur samhällen och bostäder kan byggas på ett bra sätt ur ett tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Inriktning Teknikvetenskap

Fördjupar dig i teknik, matematik och fysik. Utbildningen fokuserar på ingenjörsmässiga arbetssätt med verktyg för matematisk modellering och simulering.

Studera till gymnasieingenjör

Teknikprogrammets fjärde år

Vill du bli gymnasieingenjör kan du söka fjärde året på Teknikprogrammet vid Sundsvalls gymnasium, oavsett vilken inriktning du tidigare läst på programmet.

Efter ditt fjärde år kan du ta steget direkt ut i arbetslivet som gymnasieingenjör. Utbildningen anpassas efter näringslivets behov.

Du kommer att vara mycket eftertraktad av regionens företag, som också är med och utformar utbildningen.

Under det fjärde året varvas studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande i 10 veckor på något av de företag vi samarbetar med.

Behörighetskrav

Du har möjlighet att söka till teknikprogrammets fjärde år fram till det kalenderår du fyller 22 år. Detta möjliggör att du kan göra ett studieuppehåll. Du som söker till hösten 2017 ska ha avlagt gymnasieexamen från teknikprogrammet.

Läs mer om gymnasieingejör här.öppnas i nytt fönster

T4_broschyr_2017öppnas i nytt fönster

Sista ansökningsdatum

Senast den 30 april 2017 vill vi ha din ansökan.  En student som vill söka till det fjärde året gör det till antagningenheten i sin hemkommun. Om den sökta utbildningen anordnas av en annan huvudman än studentens hemkommun, ska ansökan sändas vidare till denne.


Ansökan för 2017, ladda ner ngn av filerna nedan för ansökan.

Ansökan 2017 PDFöppnas i nytt fönster

Ansökan WORDöppnas i nytt fönster

Nils Nyborg

Rektor Västermalm

Fordonsprogrammet

Teknikprogrammet

070-188 50 50

Jenny Sjödin

SYV Västermalm

Teknikprogrammet
Fordon- och transportprogrammet

060-19 22 57

Katarina Söderberg

Programutvecklare
Västermalm

Teknikprogrammet

060-19 17 08