Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Vård- och omsorgsprogrammet

16 november 2016

Ange bildtext

Vill du veta hur människokroppen fungerar? Vill du lära dig hur du kan hjälpa människor? Vill du lära dig om olika sjukdomar och funktionshinder? Vård- och omsorgsprogrammet ger dig både möjlighet att söka arbete direkt efter gymnasiet och en grund för att läsa vidare på högskola och universitet.

Information

Yrkesprogram
Skola: Västermalm

Inriktning

Omsorgscollege

Framtida yrken/studieområden

Personlig assistent, omsorg av utvecklingsstörda, sjukgymnast, socionom, sjuksköterska.

Behörighet

För att vara behörig till Vård- och omsorgsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

På programmet får du lära dig att bemöta andra människor och få dem att känna sig förstådda. Du får öva på att utföra arbetsuppgifter som du kommer att ha användning av i din kommande yrkesroll inom vård och omsorg. Exempelvis kan det handla om att ge personlig vård, ta blodprov, ge mediciner och andra sociala uppgifter. Studierna varvar teoretiska och praktiska moment och det finns även ett metodrum där du får träna olika omvårdnadssituationer.

Studierna varvar teoretiska och praktiska moment.

Samarbete med branschen

Varje år kommer du att spendera minst sex veckor av din utbildning ute på en arbetsplats i form av ett arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det äger rum inom äldreomsorg, akutsjukvård och inom psykiatrin.

Om du lär dig bättre genom praktisk övning finns möjlighet att i årskurs ett göra en större del av yrkeskurserna i form av ett utökat APL. Det innebär att du gör APL två dagar i veckan och att du dessutom gör de sex obligatoriska APL-veckorna. Den övriga tiden läser du tillsammans med klassen.

Omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet är en del i Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivare i länet för att kunna garantera en god kvalitet på utbildningen.

16 november 2016
Birgit Fältstam

Rektor Västermalm

Vård- och omsorgs-programmet
IVS
Särskolan

060-19 24 06

Sara Jonsson

SYV Västermalm

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
HV

060-19 19 68

Helena Sjökvist

Programutvecklare
Västermalm

Vård- och omsorgsprogrammet

060-19 29 67