Sunsdavalls gymnasium
Knapp för att fälla ut studentmenyn Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök

Sundsvalls gymnasium

Gymnasiesärskolan Västermalm

04 februari 2014

Ange bildtext

Gymnasiesärskolan på Sundsvalls gymnasium är fyraårig och frivillig. Programmen består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng. Den vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. På Sundsvalls gymnasium finns fyra av de yrkesinriktade nationella programmen.

Information

Program vid Västermalm

Fastighet, anläggning och byggnation
Hälsa, vård och omsorg

Framtida yrkesområden

Hotell, restaurang och bageri, Hantverk och produktion, fastighet, anläggning och byggnationer

Förändringar 2013

Hösten 2013 träder den nya gymnasiesärskolan i kraft. Programutbudet och dess innehåll har ändrats helt eller delvis. Läs om våra gymnasiesärskoleprogram nedan.

Den nya gymnasiesärskolan är flexibel. Som elev ska du få utvecklas så långt det är möjligt. De kurser som ingår i programmet samlas i din studieplan.

Betyg

De ämnen som ingår i programmet kan bestå av flera kurser. Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt skalan A–E.

Gymnasiesärskolebevis

Efter avslutad utbildning får du ett gymnasiesärskolebevis. Där står det vad du har lärt dig under dina fyra år på skolan, vilket program du gått, vilka kurser du läst och vilka betyg du fått. I beviset finns också information om gymnasiesärskolearbetet och ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Skolans rektor bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande och skolan ordnar en praktikplats till dig.

Välj ett program som passar dina intressen.

Fastighet, anläggning och byggnation, Västermalm

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som förbereder dig för arbete inom dessa områden. Du får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten samt underhåll i parkmiljöer.

Hälsa, vård och omsorg, Västermalm

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för arbete inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Du får grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Läs om programmen vid Hedbergska här.

04 februari 2014
Birgit Fältstam

Rektor Västermalm

Vård- och omsorgs-programmet
IVS
Särskolan

060-19 24 06

Jan Melinder

Studie- och yrkesvägledare
Sundsvalls gymnasium

Gymnasiesärskolan

060-19 27 78