Om APL

Arbetslplatsförlagt lärande (APL)

Den här webbplattformen är tänkt att fungera som ett stöd för dig som handledare, elev och lärare när det gäller den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen.

Den innehåller en allmän del som rör arbetsplatsförlagt lärande – APL – generellt och en programspecifik del där du hittar material och information direkt kopplad till de olika yrkesutbildningarna.
Skillnad mellan APL och praktik?

APL är en obligatorisk del av lärandet på en gymnasial yrkesutbildning och ska med vissa undantag genomföras på en arbetsplats. APL styrs av Skollagen och är ämnesplanebaserat och skall vägas in i betygssättningen av eleven.

Praktik behöver inte vara kopplat till en yrkesutbildning, men kan ge erfarenheter från arbetslivet som kan öka elevens möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Försäkring

Elever vid Sundsvalls gymnasium omfattas av en kommunal olycksfallsförsäkring. Den gäller både på skolan samt under APL eller praktik.
*Länk till information om olycksfallsförsäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster*

Alla elever på gymnasiets yrkesprogram (med minst 15 veckors praktik) är försäkrade hos oss på Kammarkollegiet. Försäkringen gäller för elever som skadar sig under sin praktik.

Länk till Kammarkollegiet

Länk till APL-folder

Kontakt

Helena Sjökvist Programsamordnare