Gymnasiearbete och andra fördjupningar

Hur söker man och hittar information till sitt gymnasiearbete (eller annan fördjupning)?

Läs in dig övergripande kring ditt ämne för att få kunskap som hjälper dig i avgränsning och fortsatt sökning. Använd exempelvis uppslagsverket Nationalencyklopedin. Testa också att börja med att söka på ämnesord som omfattar ett större ämnesområde och klicka dig fram via ämnesområde (i vissa söktjänster kan man gå in bland ämnen och klicka sig fram) i andra söktjänster så att du kan göra sökningen smalare eftersom för att få en känsla för källorna, ämnet och söktjänsten. Ögna igenom träffarna för att få en bild av hur det ser ut på ämnesområdet.

Nationalencyklopedin – automatisk inloggning på skolområdet via den här länken. För att kunna logga in hemifrån behöver du först skapa ett konto medan du är ansluten på skolan om du inte redan har ett sedan tidigare. Håll då pilen över ”Sundsvalls gymnasium” uppe till höger och välj ”skapa personligt konto”. Du kan även kontakta personalen på ditt skolbibliotek. När du har skapat ett konto kan du välja ”logga in med Google” och logga in med ditt vanliga Google-konto.

Formulera sökord. Ett sökord är ord som är centralt för ämnet du letar efter och som du använder för att söka och hitta information. Vilka ord kan du söka på för att hitta information som hjälper dig att besvara din fråga/dina frågor? Tänk igenom om det finns ord som betyder samma sak och om det finns några bra bredare/smalare ord. Vad heter söktermen på engelska? Kom ihåg/skriv ner ord som ger bra träffar. För många träffar kan göra att du behöver lägga till fler sökord eller välja ett smalare begrepp, och får få träffar innebär att du måste välja ett bredare begrepp eller ta bort något av dina sökord ifall du har kombinerat flera.

Hjälpfunktionen i den söktjänst/databas du använder brukar innehålla tips om sökteknik. Det kan variera lite men har oftast samma grundfunktioner. De vanligaste sätten att kombinera sökord är att koppla ihop dessa med AND/OCH, OR/ELLER eller NOT/INTE.

 • AND/OCH – Både sökordet före och efter AND ska vara med i träfflistan. Minskar antalet träffar.
 • OR/ELLER – Sökordet före eller efter ska vara med i träfflistan. Ökar antalet träffar.
 • NOT/INTE – Ordet efter NOT/INTE ska inte vara med i träfflistan. Rensar bort sådant du inte vill ha med i träfflistan. Kan även vara exempelvis ett minustecken.
 • Frassökning – Om du vill söka på ett begrepp, ett namn på en person, ett företag, en organisation, en titel på exempelvis en bok eller låt använder du frassökning genom att använda citationstecken. Exempel: ”hållbar utveckling”, ”sociala medier”, ”Astrid Lindgren”, ”Europeiska unionen”. Då får du träffar där dessa ord förekommer direkt efter varandra istället för att det ena ordet kan förekomma långt ifrån det andra.
 • Trunkering – Sätt en stjärna (*) före eller efter ordstammen om du vill få träff på olika ändelser eller början på ord utan att behöva skriva ut alla ordkominationer eller mitt i ett ord där du är osäker på stavningen. Exempel: *lärare (ger träff på bland annat gymnasielärare och förskolelärare), miljö* (ger träff på bland annat miljöhot, miljöpolitik, Miljöpartiet).

Kom ihåg:

Informationssökning är en process. Du kan behöva testa dig fram några gånger innan du hittar rätt sökstrategi och sökord som fungerar bra. Medan du söker lär du dig saker om ditt ämne och det är du som själv har koll på din frågeställning, så det är viktigt att du själv jobbar med informationssökningen.

Kolla ifall källorna du hittar hänvisar till andra källor som du kan ha användning för.

Artikelsök – Sök svenska tidnings- och tidskriftsartiklar. Välj ”artiklar i vetenskapliga tidskrifter” i vänsterspalten efter sökning för att få endast vetenskapliga artiklar i resultatet. Automatisk inloggning på skolområdet. Inloggning utanför skolan: logga in med lånekortsnummer och kod. Pinkoden är dina fyra sista i personnumret (eller månad och datum du är född i fyra siffror om du inte har några fyra sista). På Västermalm kan du behöva kontakta personalen om du vill ha en kod. Lånekortsnummer ser du här nedanför.

Hedbergska: 961850xxxxx (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet).
Västermalm: skriv in 90xxxxx6134 (x=de fem siffror som står ovanför QR-koden på passerkortet)

EBSCO – Artiklar på engelska. Kom ihåg att angränsa sökningen genom att klicka i ”akademiska tidskrifter” för att få bara vetenskapliga texter i resultatet. Automatisk inloggning på skolområdet.

EBSCO – logga in utanför skolan med lånekortsnummer

DiVA – Digitalt vetenskapligt arkiv med studentuppsatser och forskningspublikationer från svenska lärosäten där mycket finns i fulltext.

Uppsök – Libris söktjänst för examensarbeten och uppsatser i fulltext

SwePub – Referensdatabas med forskningsartiklar, avhandlingar, bokkapitel, med mera som är publicerade på svenska lärosäten.

Libris – Sök bland alla bibliotek i Sveriges utbud. Vi kan låna in böcker åt er (se fjärrlån). Vi prioriterar att låna först och främst från Mittuniversitetet (länk här nedanför).

Mittuniversitets bibliotekskatalog – Sök litteratur som finns på Mittuniversitetets bibliotek (klicka i ”böcker” efter sökningen för att rensa bort andra träffar). Vi kan låna in böcker åt er (se fjärrlån). Är du över arton år går det också att skaffa egen användare på deras bibliotek.

Google scholar – Sök akademiska texter på engelska och svenska.

DOAJ – Vetenskapliga artiklar på engelska.

PubMed – biomedicin och livsvetenskap

Bibblan guidar – en ämnesindelad länksamling med webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek.

Fler databaser, söktjänster och resurser – klicka här

Kolla först vad vi har i vårt bibliotek antingen genom att kolla fysiskt i hyllorna eller genom att söka i katalogen, där söker du även bland Västermalms böcker:

Sundsvalls gymnasiums bibliotekskatalog

Vi kan låna in böcker från andra bibliotek om det behövs. Först och främst lånar vi från Mittuniversitetets bibliotek. Du kan också söka i Libris för svenska biblioteks samlade utbud. Kontakta personalen om du vill låna in något.

Mittuniversitets bibliotekskatalog

Skaffa en användare på Mittuniversitets bibliotek – Är du över arton år och vill låna själv på Mittuniversitets bibliotek kan du fylla i uppgifter här och sedan aktivera kontot på plats hos dem.

Libris

Genom att källhänvisa och göra källförteckning redovisar du vilka källor du har använt. Källhänvisningen i den löpande texten visar vilken av källorna från din källförteckning du har använt. Källhänvisningen innehåller därför bara en del av informationen och i källförteckningen skriver du ut fullständig information i bokstavsordning. Se exakt hur du ska göra i länkarna här nedanför. De vanligaste referenssystemen är Harvard (parentessystem) och Oxford (notsystem). Kolla med din lärare vad som gäller på ditt program. Det är viktigt att du gör likadant genom hela arbetet. Kom ihåg att om du anger källorna direkt medan du skriver behöver du inte sitta och fylla i allt i slutet.

Ange källa i den löpande texten – Harvard

Ange källan i källförteckningen – Harvard

Ange källa i den löpande texten – Oxford

Ange källan i källförteckningen – Oxford

Hur du skriver akademiskt – tips och råd 

Citat och plagiering

Det ska framgå när det är dina egna ord eller när du använder dig av en källa. Vid kortare citat, använd citationstecken (” ”). Vid längre citat, gör ett nytt stycke och textindrag. Undvik för många och för långa citat. I många databaser finns källangivelsen färdig, bland annat i NE, Libris och EBSCO. Källa ska alltid anges direkt i samband med ett citat.

Läs mer om hur du undviker plagiering och hur du citerar här: https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/akademiskt-skrivande/att-undvika-plagiering/.

Kom ihåg att tänka på källornas trovärdighet, särskilt om du använder andra källor än akademiska. Det finns inget exakt sätt att gå tillväga utan man får försöka göra en granskning av helheten. Fundera till exempel på följande frågor:

 • Vem/vilka ligger bakom informationen?
 • Vad är det för typ av information och hur presenteras den?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem/vilka riktar de sig till?
 • Välj källor utifrån vad du behöver till ditt arbete. Passar den här typen av källa?
 • Är innehållet unikt eller går det att hitta liknande information på andra ställen?
 • Stämmer informationen i jämförelse med andra källor?
 • När publicerades informationen? Är det aktuellt?
 • Bygger informationen på och refererar till andra trovärdiga källor?
 • Är det en förstahandskälla eller återges information från en annan källa?
 • Återges olika synvinklar?
 • Beskrivs ämnet på ett fullständigt sätt?
 • Är informationen presenterad på ett tydligt sätt?
 • Finns det innehållsförteckning?

Kört fast?

Om du behöver hjälp eller vill göra ett fjärrlån kan du komma till biblioteket. Kom ihåg att testa att söka själv eftersom det är en del i ditt arbete och det är du som har koll på vad du är ute efter.

Kontakt

Hedbergskas bibliotek

Öppettider

Måndag - Fredag
8.00-16.30

Mikaela Segerstedt Bibliotekarie Hedbergska

Vklass

Västermalms bibliotek

Öppettider

Måndag 8.00-15.30
Tisdag 8.00-16.30
Onsdag 12.30-15.30
Torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Sara Åström Biblioteksassistent Västermalm

Jenny Stenlund Bibliotekarie Västermalm