Om biblioteket

Sundsvalls gymnasiums bibliotek finns på Hedbergska och Västermalm. Vi är ett stöd i din informationssökning och läsning.

Gymnasiebiblioteken är en ingång till litteratur och information. Förutom våra egna medier förmedlar vi lån från andra bibliotek, talböcker till dig med läsnedsättning samt litteratur till dig med annat modersmål än svenska. För aktuell information, tips och nyheter, kolla in vår aktuellt-sida. Välkomna!

Låna

Ditt skol-/passerkort gäller även som lånekort. Kort och lån är personliga. Du ansvarar för ditt kort, dina lånade böcker och annat material du har lånat på din användare. Blanda därför inte ihop dina lån med någon annan. En del läromedel lånas via biblioteket.

Lånetiden på biblioteksböcker är normalt fem veckor.

Vi kan göra fjärrlån (inlån av litteratur från bibliotek som vi inte delar katalog med) till era fördjupningsarbeten.

Dina lån är skyddade av tystnadsplikt och när du lämnar tillbaka en bok syns det inte längre att du har lånat den (om du inte önskar att det ska göra det).

Saknar du något du vill låna? Lämna ett inköpsförslag till personalen.

Påminnelser

När det börjar bli dags att lämna tillbaka eller låna om ditt lån får du en påminnelse till din Gmail. Om lånet är försenat eller inte har lånats om får du först krav via mejl. Har lånet fortfarande inte kommit in eller lånats om skickas det hem ett brev. Kom därför ihåg att kolla din Gmail.

Förlänga lån/omlån

Du kan förlänga ett lån så länge det inte är kö på den. Du kan antingen låna om i biblioteket, logga in i bibliotekskatalogen och låna om själv eller mejla personalen (se kontaktuppgifter längst ner på den här sidan).

Lämna tillbaka/återlämning

Sådant som har lånats via biblioteket ska alltid lämnas tillbaka till biblioteket. Det gäller även kursböcker och räknare. Lämna tillbaka ditt lån själv vid lånedatorn, i bibliotekets återlämningsskåp eller direkt till personalen så avregistreras det från din användare. Det finns återlämningsskåp i anslutning till båda enheternas entréer.

Försenat eller borttappat lån

Vi har inga förseningsavgifter på skolbiblioteket. Om du tappar bort eller inte lämnar tillbaka eller lånar om ditt lån efter att alla påminnelser har gått ut får du till slut en faktura på ersättningsvärdet eftersom böckerna/materialet räknas som förlorat. Kom därför ihåg att låna om eller lämna tillbaka ditt lån. Samma sak gäller kursböcker och räknare som är lånade via biblioteket.

Vid byte eller avhopp

Om du slutar på skolan måste lånat material återlämnas till biblioteket. Vid byte av program kan man behöva byta ut vissa lån, kom ihåg att kolla upp vilka byten du behöver göra.

Vetenskaplig litteratur om pedagogik

EBSCO – välj ”Teacher Reference Center”. Innehåller indexering och referat ur 280 av de populäraste tidskrifterna för lärare och administratörer och tidningar som hjälper professionella pedagoger.

ERIC

Biblioteksintroduktion

Vi kan ha biblioteksintroduktion framförallt för de elever som börjar sitt första år. Vi kan exempelvis berätta om låneregler, visa hur placeringen i biblioteket ser ut, hur man söker i katalogen, visa vilka databaser som finns, vad man hittar där och hur man söker i dem.

Läromedel

Vissa läromedel lånas ut via biblioteket. Utlån av läromedel schemaläggs vid läsårsstart.

Kom ihåg att allt som lånas via biblioteket måste återlämnas där för avregistrering från elevernas användare. Återlämning görs med fördel i samlad klass/grupp men kan göras enskilt vid behov.

Klassuppsättningar

Sundsvalls gymnasiums bibliotek kan registrera klass- och gruppuppsättningar av skönlitteratur och låna ut dessa via bibliotekssystemet.

På Västermalm

Klassuppsättningarna förvaras i biblioteket och lånas ut där. Boka in en tid och titel med den klass du ska läsa med.

Återlämning: boka antingen in hela klassen för återlämning för bäst kontroll eller låt alla elever enskilt lämna böckerna till biblioteket för avregistrering från deras användare. Det är viktigt att de lämnas tillbaka till biblioteket först så att det inte går ut krav och faktura.

På Hedbergska

Meddela om nya böcker ska registreras i bibliotekssystemet för att kunna lånas ut via biblioteket.

Böckerna förvaras på institutionerna. Biblioteksregistrerade böcker (märkt med streckkod) kan lånas ut via biblioteket.

Boka in en tid och ta med böckerna för utlån eller låt eleverna ta med sig varsin bok. På GA går det bra att be bibliotekspersonalen komma ut till ett klassrum för att låna ut. Vi tar då med oss utrustningen.

Återlämning: boka antingen in hela klassen för återlämning för bäst kontroll eller låt alla elever enskilt lämna böckerna till biblioteket för avregistrering från deras användare. Det är viktigt att de lämnas tillbaka till biblioteket först så att det inte går ut krav och faktura.

Bokprat

Vi berättar om några utvalda böcker till exempel i samband med att elever ska välja valfri bok att läsa. Ett syfte med bokprat är att väcka läslust och inspirera till läsning. Det hjälper eleverna att välja bok antingen direkt eller i framtida läsning. De får även kunskap om olika författare och litteratur genom bokprat. Bokprat gör att eleverna är förberedd på boken genom att ha fått veta en del om den i förväg. Det kan vara särskilt bra om man har problem med läsningen och/eller är en ovan läsare.

Vi kan även berätta om böcker för personal som vill veta vad som finns på ett särskilt område. Till exempel om svensklärare vill ha inspiration till nya klassuppsättningar att köpa in.

Läsning

ALMAs läsguider – handledningar för att få veta mer om mottagare av ALMA-priset och deras verk

Litteraturbankens litteraturskola – vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar.

Elever med läsnedsättning

Vi kan registrera elever med läsnedsättning i Legimus och visa dem hur man använder det. Legimus är ett hjälpmedel med talböcker för personer med läsnedsättning. Omyndiga elever behöver målsmans underskrift på avtalet och myndiga elever behöver godkänna avtalet.

Andra webbplatser

Legimus

Avtal Legimus till vårdnadshavare för elever under 18 år – pdf

MTMs skolwebb – här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker

Informationssökning och källkritik

Vi kan visa hur man kan tänka och gå tillväga när man ska söka och hitta information. Det kan till exempel passa bra i samband med olika skolarbeten. Vi kan då även visa upp våra databaser; vad de innehåller, hur de fungerar och hur man kan söka i dem. Det är då större chans att de blir använda och att elever (men även personal) vet var de kan hitta olika typer av information.

Källkritik och mediekunnighet är också en viktig del av att kunna bedöma om information är tillförlitlig eller vad syftet med informationen är, både när man aktivt söker den men också när man utsätts för den, exempelvis i sociala medier samt vilka regler som gäller på nätet och vilken påverkan medier har och så vidare.

Andra webbplatser

Skolverket – handleda elever i informationssökning

Skolverket – källkritik i gymnasieskolan och Resurser för undervisning i källkritik

Statens medieråd MIK – vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du också MIK för mig. Det är ett digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Nationalencyklopedins temapaket om källkritik – klicka ”tjänster”, ”temapaket” och välj ”källkritik”

Internetstiftelsens guider

Internetstiftelsens digitala lektioner – fritt material för lärare i digital kompetens

Mediekompass – medier i undervisningen

Källkritikbyrån – inspiration och kunskap om källkritik på nätet

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet är ett tillfälle där informationssökning, visning av databaser och andra informationskällor som till exempel DiVA, DOAJ, Libris och Mittuniversitetets bibliotekskatalog samt vetenskapligt skrivande är relevant och kan behöva tas upp (igen). Vi kan låna in böcker utifrån (fjärrlån) och vi kan hjälpa elever med enskilt sökande. Men det är också viktigt att de själva vet hur de ska gå tillväga eftersom det är de som ska vara ”experter” på sitt ämne och eftersom sökningen är en process och en del i kunskapsbyggandet.

Andra samarbeten

Ska ni jobba med något särskilt ämne och vill ha tips på böcker och/eller andra källor kan vi hjälpa till att hitta det. Har ni något projekt där vi kan vara delaktiga på något sätt? Hör gärna av er om det finns förslag och idéer.

Skolverket – skolbibliotekarie och lärare i samverkan

Andra webbplatser

Nationalencyklopedin – NE innehåller mycket mer än bara uppslagsverket. Du hittar även filmer och TV- och radioprogram från bland annat UR och BBC, temapaket med fakta och läroplansknutna övningar kring olika ämnen, e-språk där man kan träna läs- och hörförståelse på engelska, spanska, franska, tyska och svenska. Världens länder, religioner och klimat för fakta, jämförelse, diagram och så vidare kring dessa frågor.

Medienavet – drivs av Mediotek Sundsvall och är en tjänst för bokning och streaming av material med institutionella rättigheter.

Skolverket – skolledningen och biblioteket

Skolverkets material för att undervisa om nationella minoriteter

Om du har en läsnedsättning har du rätt till talböcker (inlästa böcker med stöd i upphovsrättslagen). Bibliotekspersonalen kan då registrera dig i Legimus som är en tjänst för tillgängliga medier. Är du under arton år måste vårdnadshavare skriva under avtalet innan vi kan registrera dig. Kom in till biblioteket för att få ett avtal av oss eller skriv ut från länken här nedanför och lämna sedan in det till bibliotekspersonalen. Om du redan har en användare sedan tidigare (till exempel från din förra skola) så kan vi bara flytta över dig till Sundsvalls gymnasium om du meddelar oss det.

Andra webbplatser

Legimus – vem får använda?

Avtal Legimus till vårdnadshavare för elever under 18 år – pdf

Gymnasiearbete och andra fördjupningar – vår guide till hur du söker och hittar information och hur du använder den. Framförallt anpassad efter gymnasiearbetet och andra fördjupningsarbeten.

Statens medieråds guide – informationssökning, källkritik och medier

Internetstiftelsens guider – internetguider om bland annat källkritik, algoritmer, vad man får säga på nätet, yttrandefriheten på nätet och så vidare

Umeå universitetsbiblioteks källkritik

Sundsvalls Gymnasiums biblioteksplan – pdf

Kontakt

Hedbergskas bibliotek

Öppettider

Måndag - Fredag
8.00-16.30

Mikaela Segerstedt Bibliotekarie Hedbergska

Vklass

Västermalms bibliotek

Öppettider

Måndag 8.00-15.30
Tisdag 8.00-16.30
Onsdag 12.30-15.30
Torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Sara Åström Biblioteksassistent Västermalm

Jenny Stenlund Bibliotekarie Västermalm