Språksidan

Tips och länkar för dig som pratar flera språk, har annat modersmål än svenska eller läser språk i skolan. Även för modersmåls- och språklärare.

Hedbergskas och Västermalms bibliotek har varsitt litet utbud med böcker på andra språk än svenska. Kolla i hyllan där de är placerade och/eller under ”Utökad sökning” i bibliotekskatalogen genom att välja det språk du är intresserad av till höger under ”Alla språk” och sedan klicka på ”sök”. Vi har även böcker på lättläst svenska, om du håller på att lära dig språket. Önskar du få tag i fler böcker på något språk eller på ett språk vi inte har så kan du prata med personalen så kan vi möjligtvis låna in från andra bibliotek eller beställa.

Ett större urval finns hos Sundsvalls stadsbibliotek. Klicka på kugghjulet till höger om sökrutan, välj språk.

Vi kan även göra enstaka lån från Mångspråkiga lånecentralen där kan du även hitta andra medie- och informationstips

På https://www.varldensbibliotek.se/ kan du läsa e-böcker och ljudböcker på olika språk

Om du har läsnedsättning kan du läsa talböcker via Legimus på olika språk. Skolbiblioteket hjälper dig att börja använda Legimus. Välj ”Utökad katalogsökning” och ”Språk” för att söka olika språk. Det räknas inte som en läsnedsättning att ha svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt modersmål får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Andra webbplatser

Sundsvalls stadsbiblioteks katalog

Världens bibliotek

Mångspråkiga lånecentralen

Legimus talböcker

Avtal Legimus till vårdnadshavare för elever under 18 år – pdf

Nationalencyklopedin – E-språk: träna läs- och hörförståelse på engelska, franska, spanska, svenska och tyska. Det finns även ordböcker på många olika språk.

Lexin – samlar lexikon på femton olika språk. Bilder, symboler och videofilmer hjälper språkinlärningen.

studi.se – flerspråkigt digitalt läromedel

Bibblan svarar – ställ frågor och få svar på olika språk inom alla områden

Genom att logga in med ett lånekort från stadsbiblioteket kan du läsa tidningar från hela världen. Library PressDisplay har över 4000 tidningar och tidskrifter på 60 olika språk.

Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter på olika språk och på lättare svenska. Klicka på ”Mer” och välj språk under ”News in other languages”.

SVT har en nyhetssändning på lätt svenska.

SVT språkplay är en app med interaktiva undertexter på 15 olika språk. Syftet är att tillgängliggöra SVT:s programutbud för fler i gruppen flyktingar, nyanlända och andra med behov av att utveckla sin svenska.

Fler medie- och informationstips kan du hitta på Mångspråkiga lånecentralens webbsida

Andra webbplatser

Skaffa bibliotekskort på stadsbiblioteket

Library PressDisplay

Sveriges Radio

SVT nyheter på lätt svenska

SVT språkplay för iOS

SVT språkplay för Android

Mångspråkiga lånecentralen

Guide to the swedish society/guide till det svenska samhället – för dig som är asylsökande, har fått uppehållstillstånd, kommit till Sverige utan föräldrar eller vill ha mer information om det svenska samhället.

About the swedish education system in different languages/om den svenska skolan på olika språk

Kontakt

Hedbergskas bibliotek

Öppettider

Måndag - Fredag
8.00-16.30

Mikaela Segerstedt Bibliotekarie Hedbergska

Vklass

Västermalms bibliotek

Öppettider

Måndag 8.00-15.30
Tisdag 8.00-16.30
Onsdag 12.30-15.30
Torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-14.30

Sara Åström Biblioteksassistent Västermalm

Jenny Stenlund Bibliotekarie Västermalm