Ansökan

Ansökningslänkar publiceras på respektive idrotts sida.
Sista ansökningsdag är 1 december 2020. 

Antagning till NIU: Urval sker av de elever som ansökt utifrån idrottsspecifika kunskaper och färdigheter.

Vi tittar exempelvis på:

  • träningsbakgrund
  • prestationer
  • idrottsfysiologiska förutsättningar
  • tekniska och taktiska förutsättningar
  • idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
  • sociala färdigheter och förutsättningar
  • studieambition, betyg.
  • organisatoriska färdigheter