Antagning till NIU och LIU

Grupperna är fastlagda för både NIU och LIU för läsåret 20-21.

Ansökan inför hösten 2021 är öppen under respektive idrott.