Barn- och fritidsprogrammet

Nya BF är perfekt för dig som vill ha en öppen dörr både till jobb och högskola. Här får du en gymnasieexamen i branscher där det är stor efterfrågan på personal både hemma och utomlands. Vill du sedan byta spår, vidareutbilda dig eller plugga vidare på högskolenivå är det möjligt att göra det. Under din gymnasietid har du möjlighet att läsa de kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Nya BF är ett spännande, varierande och utvecklande program för dig som individ. Under din studietid får du lära dig teorier om och att praktiskt leda och coacha andra människor. Du får också träna på att kommunicera och samarbeta med andra människor under olika förhållanden. Efter din studietid har du också  fått vetskap om hur du skapar ett hälsosamt och aktivt liv för dig själv och för andra.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 15 veckor. Här får du möjlighet att genomföra en del av dina kurser på en arbetsplats.

Programmet passar dig som:
*Vill leda andra människor
*Vill samverka och kommunicera med andra människor
*Vill jobba med problemlösningar
*Vill fokusera på egen och andras hälsa

Inför hösten 2019 planeras en flytt för Barn- och fritidsprogrammet till Hedbergska området (Hedbergska, GA-skolan).

Behörighet

För att vara behörig till Barn- och fritidsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Timplan för elever som börjar hösten 2019 är nu fastställd.
Klicka här för att komma till timplaner

Kontakt

Adam Alexander Instruktör/ Lärare / Programsamordnare BF

Louisa Torgrimsson Schemaläggare/Administratör NIU/ Webb

Kornelia Rosvall af Geijersstam Kurator

Emma Forsberg Studie -och yrkesvägledare

Annica Lundgren Skolsköterska

Eva Grahn Specialpedagog

Frank Löfgren Specialpedagog

Linda Viklund Speciallärare matematik