Gymnasiesärskolan Västermalm

Gymnasiesärskolan på Sundsvalls gymnasium är fyraårig och frivillig. Den vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Programmet fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggande kunskaper för arbete med underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Fakta

Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm.

Arbetsplatsförlagt lärande

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter, markarbeten eller underhåll i parkmiljöer samt återvinning av material.
.

Länkar

Skolverkets hemsida om programmet

Programmet Hälsa, vård och omsorg ger dig grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Fakta

Hälsa, vård och omsorg är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm.

Arbetsplatsförlagt lärande

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta inom exempelvis fritids-och friskvårdssektorn, äldreomsorg eller förskola.

Länkar

Skolverkets hemsida om programmet

Fakta

Programmet Hotell, restaurang och bageri ger dig grundläggande kunskaper inom service, matlagning och bakning. Hotell, restaurang och bageri är ett yrkesprogram inom gymnasiesärskolan med lokaler på Västermalm och Åkersvik.

Arbetsplatsförlagt lärande

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program får du arbetsförlagt lärande (APL) på minst 22 veckor. Det betyder att du får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning eller hotellservice.

Länkar

Skolverkets hemsida om programmet

IAIND

Följ oss på Facebook
Individuella programmet inom gymnasiesärskolan – Beteckning IAIND

Det individuella programmet är till för dig som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. Skolan arbetar efter varje elevs behov, förutsättning och nivå.

Individuella programmet inom gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning.

En individuell studieplan

Alla elever på programmet har en individuell anpassad studieplan som utarbetas tillsammans med elev, mentor och vårdnadshavare. Planen syftar till att ge eleven en allsidig utveckling för ett meningsfullt vuxenliv.

Ämnesområden

– Estetisk verksamhet

– Hem-och konsumentkunskap

– Idrott och hälsa

– Individ och samhälle

– Natur och miljö

– Språk och kommunikation

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är till nytta för eleven.

Rektor kan besluta att en elev kan ges möjlighet till att läsa ett eller flera ämnen på nationellt program om eleven bedöms ha förutsättningar för det.

Undervisningen bygger på en tydlig struktur och genomsyras av att ge alla elever en fungerande kommunikationsform.

Stor vikt läggs vid social träning och elevernas individuella behov.

På skolan finns för närvarande fyra elevgrupper. Alla elevgrupper har ett hemklassrum.

Café Kringlan

I skolan finns café Kringlan som en naturlig samlingspunkt. Arbetsuppgifterna i caféet tar eleverna hand om. Till exempel göra smörgåsar, baka, stå i kassan, m.m.

Gemensamma aktiviteter

Under läsåret har IAIND gemensamma aktiviteter t.ex. friluftsdagar, discokvällar, Nobelfest, temadagar mm.

Kontaktperson
Lenitha Svensson 060-19 22 49

Rektor
Birgit Fältstam 060-192406, 070-1062682

Bitr.rektor
Helena Sjökvist 060-192967, 070-1902977

Kontakt

Birgit Fältstam Rektor

Mats Pettersson Schemaläggare / Administratör

Eva Miller Fysioterapeut