Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet är något för dig som vill arbeta med människor, upplevelser och turism i en spännande och växande framtidsbransch.

Att resa, bo och uppleva är viktiga delar inom turismen. Hotell- och turismprogrammet varvar teoretiska studier med studiebesök och praktiska inslag. Du får lära dig om hur man arbetar på olika avdelningar inom hotell och konferens. Du studerar även turistgeografi, produktion och planering av resor, hållbar turism samt etiska frågor. Du får grundläggande kunskaper i hur det är att arbeta som reseledare, guide och med turistinformation. Dessutom gör vi kortare och längre studieresor.

Vi samarbetar med företag, organisationer och projekt inom turism. Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) finns det möjlighet att få praktisera tio veckor av totalt 20 veckor på hotell i Europa.

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram med lokaler på Hedbergska.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som exempelvis hotellpersonal, eventpersonal i Sverige och utomlands, receptionist eller konferensvärd. Genom att välja till Svenska 2 och 3 kan du också få en allmän behörighet för att läsa vidare på högskola eller universitet.

Behörighet

För att vara behörig till Hotell- och turismprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Kontakt

Kia Berg (fd Oskarsson) Rektor

Maria Hellström Administratör

Birgitta Lindblom Programsamordnare

Tony Lövmark Studie- och yrkesvägledare

Annica Lundgren Skolsköterska

Frank Löfgren Specialpedagog