Industritekniska programmet

Om du vill arbeta praktiskt med att tillverka saker, sköta underhåll eller arbeta med återvinning är Industritekniska programmet något för dig.

På Industritekniska programmet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt med moderna tekniker i nära samarbete med branschföretag. Du har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det betyder att du får möjlighet att jobba på olika arbetsplatser inom ditt yrkesområde. Fördelarna med APL är att du skapar kontakter och att du får testa dina kunskaper från skolan.

Följ oss på Facebook

 

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som till exempel CNC-operatör, svetsare, svarvare, fräsare eller plåtslagare.
Du kan även läsa till grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet om du väljer att läsa till Svenska 2 och 3/ Svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6!

Behörighet

För att vara behörig till Industritekniska programmet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Produkt- och maskinteknik

På inriktningen Produkt- och maskinteknik har du möjlighet att certifiera dig i CNC-teknik för att kunna arbeta som svarvare efter utbildningen.

Svetsteknik

Om du väljer inriktningen Svetsteknik får du en kvalitetssäkrad utbildning. Genom den blir du diplomerad internationell svetsare (IW-svetsare).

Kontakt

Per Hallkvist Programsamordnare

Marie Lundmark Studie- och yrkesvägledare

Birgitta Färdvall Skolsköterska

Yvonne Näslund Administratör

Helena Dahllund Specialpedagog