Naturvetenskapsprogrammet

Om du vill lära dig att analysera och ta eget ansvar är Naturvetenskapsprogrammet något för dig.

På Naturvetenskapsprogrammet står kunskapen i centrum. Du vet att du vill studera vidare efter gymnasiet men du vet kanske inte till exakt vad. Här får du en bred kunskap om sammanhangen i naturen och samhället vilket ger dig en god grund oavsett vad du väljer att läsa vidare till. Du får även möjlighet att utveckla din analytiska förmåga, vilket även det kommer att vara användbart om du väljer att studera vidare. Sundsvalls gymnasium har också det största utbudet av språk som många av våra elever väljer att läsa. Det ger dig extra meritpoäng.

Elevdemokratin är i fokus och vi värdesätter entreprenörskap och kreativitet även i de teoretiska ämnena. Vi varvar traditionell undervisning med ämnesöverskridande projekt som ger dig ett varierat arbetssätt. Till hjälp har du engagerade lärare och studiemotiverade klasskamrater, där ni tillsammans skapar en minnesvärd gymnasietid. Vi erbjuder också arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får chans att prova på ett yrke som intresserar dig och som du kanske väljer att läsa vidare till.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med lokaler på Västermalm.

Framtida yrken och studieområden

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att läsa vidare till bland annat läkare, marinbiolog, civilekonom, veterinär, apotekare eller polis på högskola eller universitet.

Behörighet

För att vara behörig till Naturvetenskapsprogrammet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio av grundskolans övriga ämnen. Biologi, fysik och kemi måste vara bland de godkända ämnena.

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

 

Kontakt

Lena Morelius Broman Administratör

Maria Visén Programsamordnare

Zara Jonsson Studie -och yrkesvägledare

Eva Larsson Hansson Skolsköterska

Kornelia Rosvall af Geijersstam Kurator