Specialpedagog

Det finns olika möjligheter att hjälpa dig som är elev och i behov av särskilt stöd. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning utifrån dina behov.

Specialpedagog hjälper dig som elev att informera dina lärare om dina speciella behov och ge förslag på olika sorters stöd. Det kan vara längre skrivtid på prov, muntliga istället för skriftliga prov, läs- och skrivstöd för dig med läs- och skrivsvårigheter samt olika hjälpmedel.

Du kan också få extrastöd i olika ämnen, motivationsstöd eller individuellt anpassad studiegång.

Andra webbplatser

Stamningsföreningen

Centrum för lättläst

Dyslexiföreningen

Myndigheten för delaktighet

Autismforum

Likabehandling, sundsvall.se

Hjärt- och lungräddning, sundsvall.se

Kontakt

Specialpedagoger Hedbergska

Eva Grahn Specialpedagog

Frank Löfgren Specialpedagog

Maria Edelsvärd Specialpedagog

Linda Viklund Speciallärare matematik

Camilla Engberg Speciallärare matematik

Specialpedagoger Västermalm

Karin Kroik Specialpedagog

Karl-Göran Hannukainen Specialpedagog

Daniel Ahlqvist Specialpedagog

Helena Dahllund Specialpedagog