Frånvaroanmälan

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan ska du anmäla frånvaro.
Vårdnadshavare till elever vid Sundsvalls gymnasium skall anmäla sjukfrånvaro till talsvar,
telefonnummer 010-888 70 50 eller via Vklass

Där anges personnummer samt datum och tidpunkt som sjukanmälan gäller. Systemet bekräftar att anmälan har mottagits och en bekräftelse skickas till vårdnadshavare via SMS och/eller e-post.
Vid ogiltig frånvaro skickas SMS/e-post till vårdnadshavaren.

Sjukanmälan

  • Görs av vårdnadshavaren för omyndig elev
  • Görs på morgonen
  • Görs varje dag (om man inte från början vet att man blir hemma i ….)
  • Ansökan om ledighet för uppkörning, tandläkarbesök mm lämnas till mentor
  • Sjukintyg kan begäras vid upprepad/längre frånvaro