Tillgänglighetsredogörelse -sundsvall.se

Tillgänglighetsredogörelse – www.sundsvall.se och gymnasium.sundsvall.se

Tillgänglighet för sundsvall.se

Sundsvall.se är Sundsvalls kommuns offentliga webbplats. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur sundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller om du behöver information från sundsvall.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

 

Totalt finns det 50 framgångskriterier som ska uppfyllas. Sundsvall.se uppvisar brister i 13 fall.  Från och med 31 oktober 2020 kommer 12 av dessa fall att vara lösta. Vilket innehåll som just nu inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Överskrifter och rad- och kolumnrubriker i tabeller är inte kodade så att användare med skärmläsare kan överblickbara innehållet. [WCAG 1.3.1 (A)] U308 [WCAG 1.3.1 (A)] U311.
 • Färg används som enda sättet att markera länkar. Det kan medföra att de med dåligt färgseende inte kan uppfatta länkar.[WCAG 1.4.1 (A)] U404.
 • Fler än 10 olika textelement har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden. Det gör det svårt, inte bara de med nedsatt syn, utan också alla andra användare att använda webbplatsen när ljusförhållandena inte är optimala. [WCAG 1.4.3 (A)] U409.
 • Grafik som används för att visa interaktiva objekt, visa status, eller för att förmedla informationen (exempelvis diagram) har tillräckliga kontraster mot bakgrunden. [WCAG 1.4.11] U 408.
 • Användare som navigerar med tangentbord kan inte komma åt menyn i mobilvyn. I mobilvyn går inte sökfältet att stänga med tangentbordet. [WCAG 2.1.1 (A)] U601, U602.
 • Användarna kan inte tabba sig igenom hela gränssnittet utan att fastna i vissa ytor. [WCAG 2.1.2 U604.]
 • Interaktiva objekt (klickbara objekt) är inte tillräckligt tydligt markerade visuellt när de får fokus vid tangentbordsnavigation. Det är svårt att se vad som är aktivt när man navigerar. [WCAG 2.4.7 U610.]
 • Huvudsakligt språk är inte angivet i koden. Det gör att skärmläsare fungerar sämre. [WCAG 3.1.1 (A)] U416.
 • Innehåll på andra språk är inte angivet i koden. Det gör att skärmläsare fungerar sämre. [WCAG 3.1.2 (A)] U417. Inte en brist generellt säger Johan.
 • När en användare skriver ett fel i formulär beskrivs inte vad som gick fel för användaren [WCAG 3.3.1] U315.
 • Användare får ingen hjälp med att korrigera om man skrivit fel i ett formulär. [WCAG 3.3.3] U424.
 • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare. [WCAG 4.1.1 (A)] U102.
 • Användare med skärmläsare kan inte förstå alla val på startsidan I mobilläge läses inte Sök och Meny upp. [WCAG 4.1.2 (A)] U209

Åtgärdsplan

Leverantören av sundsvall.se kommer att åtgärda samtliga konstaterade brister. Dessa åtgärder är beställda och kommer att levereras senast den 31 oktober 2020. Gällande [WCAG 4.1.1 (A)] U102 så är en analys av omfattningen beställd. Bedömning och beslut om åtgärd kommer att göras efter det.

Sundsvalls kommun saknar direkt möjlighet att påverka leverantörens utvecklingsplaner och releaser på ett sätt så att konstaterade brister rättas tidigare än vad som redan planerats.

 

Avveckling av gymnasium.sundsvall.se

Webbplatsen gymnasium.sundsvall.se kommer inom kort och senast den 30 oktober att läggas ner och flyttas in under webbplatser för sundsvall.se. Därav kommer inga tillgänglighetsbrister att åtgärdas på denna webb, utan bristerna kommer att vara åtgärdade senast 31 oktober.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sundsvall.se som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB. 

Vi kontrollerade tillgängligheten den: 2020-07-31

Webbplatsen publicerades den: 2016-12-12

Redogörelsen uppdaterades den: 2020-09-23

Tllgänglighetsredogörelse – sundsvall.se